Nebuďte na to sami: Boj s úřady

Boj s úřady...

…bývá složitý, zvláště když na „lejstra“, kterými vás úředníci zavalí, není dobře vidět. Ten, kdo na vlastní kůži zažil dopisování s úřady, tuší, o čem je řeč. Mnohdy ani vy, ani vaši rodinní příslušníci, nemáte nervy na tuto zdlouhavou a komplikovanou komunikaci. 
Pracovníci úřadů práce se dlouhodobě potýkají s nedostatkem posudkových lékařů – není divu, kdo z doktorů by chtěl sedět mezi „lejstry“ a vydávat posouzení stavu žadatelů dle předložené dokumentace, aniž by posuzovaného obvykle měl možnost přímo vyšetřit? I když i to je v případě odvolání možné.
Pak se stává, že i dávky a příspěvky, na které máte oprávněný nárok a které by mohly pomoci v nepříznivé situaci, se k vám nedostanou. Je třeba nejen příslušnou žádost podat, ale také se prokousat několika doporučenými dopisy z úřadu, jejichž význam občas uniká i nám, sociálním pracovníkům poradenství

Pomůžeme Vám

Pokud vám chybí energie nebo chuť pouštět se do „boje“ s úřady, přijďte za námi zkonzultovat, na jaké dávky a příspěvky můžete mít nárok. Společně vše připravíme, během rozhodnutí vás budeme doprovázet při dešifrování doporučených dopisů z ÚP. Vynesení konečného rozhodnutí úřadů může být zamítavé, což se samozřejmě stává. Je třeba mít na paměti, že úředníci se řídí ustanoveními zákona, nikoliv vlastní libovůlí. Proto je třeba říci, že v některých případech jsou tato rozhodnutí sice těžko pochopitelná, ale oprávněná.
Jako třeba v případě klienta, který má roztroušenou sklerózu, v důsledku čehož má velmi špatnou stabilitu a potřeboval by chodítko. Navíc je prakticky nevidomý a potřeboval by používat i bílou hůl, což nemůže, protože má špatnou stabilitu. Úředníci toto sice chápou, ovšem nárok na příspěvek na motorové vozidlo tento klient ze zákona nemá. A změna zákona je běh na dlouhou (několikaletou) trať. Na tomto případu je patrné, že některá rozhodnutí se zvrátit nedají, i když můžeme být v názoru s příslušnými úředníky i zajedno. Ovšem ne vždy se musíme podřídit. V takovém případě sepisujeme odvolání proti rozhodnutí.

Poradenství

Pokud budete mít pocit, že jste rozhodnutím úřadu poškozeni, obraťte se na nás a na naši bezplatnou službu poradenství. Zvážíme, zda má odvolání šanci na úspěch, a pokud ano, uděláme, co budeme moci, abychom se společně pokusili dosáhnout vašich oprávněných požadavků. 
Společně si tedy popřejme, abychom měli co nejméně důvodů žádat o sociální dávky a příspěvky a pokud o ně požádáme, aby jich bylo co nejvíce kladně vyřízeno. V tom případě náš „boj“ s úřady nebude častý, a tak by to bylo správně. Cílem sociálních pracovníků i úředníků MPSV je přece pomáhat a spolupracovat, nikoliv proti sobě bojovat.

Napsala: Mgr. Magda Ambrožová, DiS.