Historie

 

 

Takřka v celé historii obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno lze vidět tři základní vize:

  • budovat a rozvíjet kvalitní služby lidem se zrakovým postižením, pomáhat jim, aby jejich úděl byl více snesitelnější a život spokojenější, a oni sami soběstačnější a samostatnější,
  • vybudovat na místě stařičkého, zchátralého, nevyhovujícího domu na Chaloupkově ulici č. 7, s jehož existencí je historie brněnského slepeckého hnutí spojena, důstojné místo pro setkávání nevidomých a slabozrakých lidí s těmi, kteří se rozhodli jim nabízet pomocnou ruku na cestě tmou,
  • přiblížit se co nejvíce lidem, kteří nás mohou potřebovat, budováním středisek i v dalších městech Jihomoravského kraje.

 

Milníky historie TyfloCentra Brno

2020

Dostavuje se nový Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky. K 20. výročí založení naší organizace připravujeme řadu vzpomínkových akcí, mezi nimi také výstavu Jsme tu s vámi již 20 let (Technické muzeum v Brně), jejíž vernisáž se uskuteční 10. 8. 2020.

2019

31. října konečně stojí hrubá stavba nového Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky.

2018

19. října jsme předali starý dům na Chaloupkově 7 stavební firmě k demolici a výstavbě nového Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky. Demolice je dokončena do konce roku 2018.

19. dubna jsme se spolu s klienty, zaměstnanci a našimi příznivci rozloučili se starou Chaloupkou, za podpory Úřadu městské části Královo Pole a představitelů Magistrátu města Brna.

28. března získal projekt na stavbu nového Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na stavbu.

2017

10. července je podána žádost o finanční podporu na stavbu nového Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky, v rámci Brněnské metropolitní oblasti (IROP - integrovaný regionální operační program).

2015

13. listopadu má premiéru představení Poslední melodie ze zapomenutého domu básníka Josefa Chaloupky - autorský projekt Site specific studentského divadelního souboru Dramatická jelita, jehož členové (studenti Cyrilometodějského gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Brně) byli posledními „nájemníky“ staré Chaloupky. Poslední reprízy představení se odehrály v listopadu 2016.

Potřetí jsme organizovali výjimečnou akci s názvem Automotodrom 2015 aneb nevidomí za volantem.

2013

1. února zahajuje činnost Chráněná dílna HapAteliér, která do pracovního poměru přijala první čtyři pracovníky se zrakovým postižením v oborech košíkář a keramik a jednoho pracovníka jako správce e-shopu a skladů materiálu a výrobků.

2012

Ze dvou odborných středisek (center), které jsme v roce 2001 převzali od našeho zakladatele (Centrum pomůcek a informatiky, Centrum denních aktivit), přecházíme na čtyři odborná střediska tak, jak je známe dnes. Důvodem je lépe zviditelnit registrované sociální služby.

2011

1. července jsme nuceni se pro havarijní stav domu č. 7 na Chaloupkově vystěhovat do náhradních prostor, které jsme šťastnou náhodou našli v sousedství na Chaloupkově č. 3.
Statutárním zástupcem společnosti (novelou Zákona o obecně prospěšných společnostech) se stává ředitel společnosti.

2010

Slavili jsme 10 let své existence a děkovali svým dlouholetým pracovníkům.

Podruhé jsme organizovali výjimečnou akci s názvem Automotodrom 2010 aneb nevidomí za volantem.

2009

Od 23. listopadu sociálně terapeutická dílna získává své samostatné působiště v Brně na Poděbradově 58.

2008

Dne 31. května končí podpora projektu na vybudování a rozjezd regionálních pracovišť. Bylo nutné zajistit jejich financování a poporu zejména ze strany měst, kde střediska vznikla.

2007

1. března zahajujeme provoz regionálních středisek v Břeclavi, Znojmě, Vyškově a v Moravském Krumlově. Vybudování regionálních středisek v této době umožnilo regionální střediska do poskytování registrovaných služeb přímo zapojit.

5. června registrujeme podle nového Zákona o sociálních službách tyto druhy sociálních služeb:

2006

Od 1. září s podporou našeho zakladatele Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS) a s podporou měst Břeclav a Znojmo začínáme budovat regionální střediska v Břeclavi, Znojmě, Vyškově a v Moravském Krumlově (projekt „Síť středisek integračních služeb pro zrakově handicapované občany Jihomoravského kraje“).

2005

17. února TyfloCentrum Brno darem přijímá do svého vlastnictví dům č. 7 na Chaloupkově ulici (který se již v té době nacházel ve velmi špatném technickém stavu) s jediným cílem: postavit zde nový moderní bezbariérový dům na místě starého. Úvahy o tom, co udělat s domem, jsou řešeny již od roku 2002. Dům přešel do majetku společnosti dne 25. 4. 2005 zápisem do Katastru nemovitostí.

Od 1. 7. 2005 se TyfloCentrum Brno, o.p.s. stává zaměstnavaelem, zaměstnávající nad 50 % osoby se zdravotním postižením.

Poprvé jsme organizovali výjimečnou akci s názvem Automotodrom 2005 aneb nevidomí za volantem.

2001

1. března TyfloCentrum Brno zahajuje svou činnost, zaměstnává první 4 zaměstnance a získává na svou činnost první dotační prostředky. 

2000

Zakladatel SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) reaguje na změnu představy tehdejších představitelů MPSV o fungování sociálních služeb a na změnu správního uspořádání státu (vznik krajů) tím, že postupně nechává vzniknout krajským střediskům sociálních služeb pro nevidomé. Podrobnější historii se můžete dočíst zde
28. června se schází první správní a dozorčí rada a zakládá obecně prospěšnou společnost TyfloCentrum Brno. Oficiálním datem vzniku je 28. srpen 2000, kdy je společnost zapsána do rejstříku u Krajského soudu v Brně.

 

Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky

Přes 70 let sloužil tento dům převážně nevidomým. A to díky básníku Josefu Chaloupkovi, jenž jim ho před svou smrtí odkázal. Od konce 40. let minulého století až do roku 2011 byl dům využíván. Nejdéle dům vlastnila Drutěva, výrobní družstvo invalidů, a to celých 36 let (1953 – 1989). V roce 1990 dům do svého vlastnictví získává Česká unie nevidomých a slabozrakých. Dům se nacházel v poměrně neutěšeném stavu a bylo nutné investovat do nejnutnějších oprav, aby dům sloužil svému účelu.

Od roku 2002 se snažíme hledat možnosti, jak získat finanční prostředky nejprve na zvažovanou rekonstrukci, pak na stavbu nového domu. Historický dům přešel do vlastnictví obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s. v roce 2005. K převodu již značně zchátralého majetku jsme přistoupili s vizí postavit na daném místě nový moderní dům. V roce 2011 jsme definitivně zchátralý dům opustili a doufali, že to bude jen dočasné. Od roku 2011 využíváme pronajaté prostory na dvou jiných místech (Chaloupkova 3, Poděbradova 58) a konečně se nacházíme v období realizace stavby nového domu.

V případě, že byste nám chtěli finančně vypomoci se stavbou domu, můžete tak učinit zde.

 

Josef Chaloupka (4. 6. 1898 Brno - 24. 1. 1930 Brno)

Básník a dramatik, příslušník Literární skupiny, stojící na rozhraní mezi impresionismem a expresionismem; předčasná smrt v pouhých nedožitých 32 letech znemožnila další vývoj k vyjasnění obzorů a zakotvení k domovu.

Narodil se dne 4. 6. 1898 v Brně, Králově Poli. Vystudoval učitelský ústav v rodném městě a po návratu z první světové války začal učit v Měníně u Židlochovic, od r. 1920 až do smrti působil na rodinné škole Vesny v Brně. Oženil se roku 1927. Zemřel v Brně 24. 1. 1930 na otravu svítiplynem; není jasno, zda šlo o nešťastnou náhodu nebo sebevraždu.

Před svou smrtí projevil přání, aby dům na tehdejší Třebízského ulici č. 7, který jeho rodina vlastnila, sloužil nevidomým. Jeho matka přání vyplnila a dům v roce 1937 přešel do vlastnictví Podpůrného spolku samostatných slepců, který zde zřídil ubytovnu pro nevidomé a nechal přistavět zadní trakt s dílnami, kde nevidomí pracovali. Díky jeho odkazu můžeme na místě dřívějšího domu nyní stavět moderní centrum služeb pro nevidomé.