AKUSTICKÉ ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ.

 

 

Stavební úpravy, které využívají všech prvků pro zlepšení orientace a samostatného pohybu nevidomých a těžce zrakově postižených osob, se zřizují pro zajištění jejich soběstačnosti a především bezpečnosti při běžném pohybu na ulicích a v dopravě. Podle charakteru je lze rozdělit na prvky hmatné, akustické a vizuálně kontrastní. Na této stránce máte možnost se seznámit s prvky akustickými. Informace o prvcích hmatných najdete na samostatné stránce Hmatné prvky a o prvcích vizuálně kontrastních se více dozvíte na stránce Vizuálně kontrastní prvky.

 

Akustické prvky mají nejen funkci orientační, ale většinou také funkci informační. Existuje jich celá řada. Obecně jde o nějaká zařízení, jež si sami nevidomí aktivují pomocí vysílače, který by měli mít stále při sobě. Dodatečná instalace akustických prvků je stavebně mnohem jednodušší než dodatečné zřízení prvků hmatných. Především tento fakt ovlivnil to, že akustické prvky jsou již dnes celkem běžně rozšířeny v mnoha městech a proto i jejich funkce jsou zrakově postiženým uživatelům docela dobře známy.

 

***

Dálková aktivace

Obrázek vysílačů VPN 01 a VPN 03

Dálkové vysílače VPN 01 (samostatný) a VPN 03 (zabudovaný v rukojeti slepecké hole)

Na celém území České republiky se pro dálkovou aktivaci všech níže uvedených akustických prvků používají dva typy povelových vysílačů. Prvním typem je příruční krabička se šesti tlačítky. Druhým typem je vysílač zabudovaný v rukojeti slepecké hole, který má tlačítka pouze tři a jejich funkce jsou proto zdvojeny. Dosah vysílačů je dimenzován na minimální vzdálenost 40 metrů, ale za ideálních podmínek může fungovat až na vzdálenost 150 metrů. Pro přenos radiosignálu je Českým telekomunikačním úřadem vyhrazena frekvence 86,790 MHz. Pokud máte zájem dozvědět se více o těchto vysílačích, tak si přečtěte Návod na použití vysílačů VPN, kde m.j. najdete i technické parametry nebo Vysílač v holi, nebo do ruky, kde se zase dozvíte informace, které by vám mohly pomoci při výběru nejvhodnějšího typu právě pro vás.

 

***

Akustický orientační majáček (AOM)

Akustické majáčky se používají k označení vchodů do veřejně přístupných budov, přístupů do podchodů, na vlakových i autobusových nádražích a podobně. Na pohled vypadají v podstatě stejně. Liší se od sebe jen možnostmi svého využití. Nejjednodušším a nejdříve používaným akustickým prvkem byl "Akustický orientační majáček" (AOM). Tento majáček vydává pouze akustické trylky. Vstupy z ulice do podchodů se označují trylkem typu "BRLM". Úrovňové vstupy do objektů a úrovňové vstupy k turniketům metra se označují trylkem typu "I-Á". Majáčky se umisťují nad střed vstupního prostoru. Akustický trylek se spouští ze slepecké vysílačky povelem č. 1.

 

Ukázka umístění akustického majáčku nad vstupem do budovy.

Digitální hlasový majáček (DHM)

Novějším typem majáčku je Digitální hlasový majáček (DHM), který může mít zaznamenány až dvě hlasové fráze. První fráze obvykle obsahuje název objektu a spouští se z vysílačky povelem č. 1. Druhá fráze obvykle obsahuje stručný popis objektu nebo stručný popis další trasy a spouští se z vysílačky povelem č. 2. Specifickým DHM je majáček, který informuje o aktuálním chodu eskalátorů. Tato fráze se spouští z vysílačky povelem č. 3.

 

Orientační hlasový majáček (OHM)

Obrázek Orientačního hlasového majáčku typu OHM1. Kliknutím spustíte zvuk.

Nejnovějším typem akustického majáčku je "Orientační hlasový majáček" (OHM), který může obsahovat až 128 zaznamenaných hlasových frází. Vzhledem ke třem tlačítkům, u vysílače VPN 03, kterými je možné aktivovat tyto majáčky, je však v běžných případech prakticky možné využít pouze 3 fráze. Pro prvvní a druhou frázi platí stejné zásady jako u majáčku DHM. Třetí fráze pak může obsahovat rozšířenější popis okolí majáčku, častěji se však využívá k reprodukci přerušovaného klepání, které slouží jako akustický maják pro snazší nalezení vchodu (toto klepání se spouští z vysílačky povelem č. 3). Více o majáčku OHM se dočtete po odkliknutí odkazu Orientační hlasový majáček.

 

***

Povelová souprava na vozidlech MHD

Obrázek umístění externího hlásiče na tramvaji. Kliknutím spustíte zvuk.

Na vozidlech městské hromadné dopravy - tramvajích, trolejbusech, autobusech i na některých vlakových soupravách - v řadě našich měst je nainstalována tzv. povelová souprava pro nevidomé. Ta je připojena k řídící jednotce vozidel a obsahuje venkovní a vnitřní hlásič. Venkovní hlásič je určen pro nevidomé cestující a bývá umístěn zpravidla u prvních dveří vozidla. Po aktivaci nevidomou osobou jí sdělí číslo linky a směr jízdy vozidla. Vnitřní majáček je umístěn na stanovišti řidiče. Obsahuje signál, či informaci, kterou je možné jej upozornit na náš úmysl nastoupit a zároveň si vyžádat centrální otevření dveří, abychom nemuseli na vozidle hledat příslušné tlačítko. Signál je pro kontrolu vysílán také do externího hlásiče. V brněnské MHD je tímto signálem zvuk trojího cinknutí, v Praze je to pak fráze "nástup nevidomého". Také vybavené vlakové soupravy oznámí otevření dveří příslušnou zvukovou odezvou. Více se můžete dozvědět v článku Základní informace o hlásičích na vozidlech MHD v Brně.
Podobné opatření je také u příměstské železniční jednotky řady 471, která je též vybavena tlačítkem pro samoobslužné otevírání dveří. Jednotka jezdí na vybraných osobních vlacích na trati Praha - Kolín - Pardubice. Druhé dveře od začátku a konce každé jednotky jsou označeny AOM s naváděcím trylkem typu "I-Á", který se spouští z vysílačky povelem č. 1. Tyto dveře si nevidomý automaticky otevírá povelem č. 4. První dveře jednotky jsou vybaveny zvedací plošinou, proto jsou určeny pro přednostní nástup a výstup osob pohybujících se na invalidním vozíku.

 

***

Akustická signalizace na přechodech

Obrázek klepátka na semaforu. kliknutím spustíte zvuk.

Nejpoužívanějším a nejznámějším akustickým prvkem je zřejmě akustická signalizace na řízených přechodech. Fáze zelené je návěštěna akustickým signálem o kmitočtu 8 Hz (přibližně 10 tepů za sekundu). Fáze červené je návěštěna akustickým signálem o kmitočtu 1,5 Hz (přibližně 2,5 tepů za sekundu). Z toho vyplývá, že signál "volno" je signalizován přibližně čtyřnásobnou rychlostí oproti signálu "stůj". V praxi se používají buď starší, mechanická klepátka, která mají dostatečně jasný a ostrý zvuk nebo plně elektronická klepátka, jejichž zvuk připomíná spíš žabí kvákání. I tento zvuk je dobře slyšitelný a s ničím nezaměnitelný. Výhodou plně elektronických klepátek je menší poruchovost. Nevýhodou jsou někdy technické problémy s instalací na stojany vybavenými novými LED svítilnami (stejná "klepátka" se používají i na železničních přechodech, jen jejich zvuk je o oktávu vyšší, než na přechodech silničních).

 

 Blokovací tlačítko na stojanu semaforu na děleném přechodu.  Detail blokovacího tlačítka.

Na tzv. dělených přechodech, bývají na některých stojanech (umístěných v dělícím prostoru mezi jednotlivými jízdními pruhy vozovky) instalována klepátka pro dva různé směry chůze. V takových případech je potřeba stisknout a držet blokovací tlačítko umístěné na sloupku semaforu cca 120 cm od země ve směru přecházení. Tím dočasně vypne signál pro opačný směr, což mu umožní nerušený poslech signálů určený pro jeho směr chůze.

 

***

Mluvící informační tabule

Obrázek mluvící informační tabule. Obrázek takzvané inteligentní zastávky.

Mezi nejnovější možnosti uplatnění dálkové aktivace patří možnost jejího použití pro aktivaci informačních tabulí na některých přestupních uzlech IDS JMK. Po aktivaci jsou nevidomému ohlášeny 4 nejbližší odjezdy. Podobné informační tabule jsou i v Praze a Olomouci. Jejich další rozšiřování do ostatních větších měst ČR je jen otázkou času.

Vysílač je možné využít také na některých pobočkách České pošty, které jsou vybaveny lístkovým vyvolávacím systémem. Stiskem příslušných tlačítek na vysílači se nejen dozvíme potřebné informace z majáčků OHM, které bývají na těchto pobočkách také umístěny, ale umožní nám i přihlásit se do systému bez nutnosti vyzvedávat si lístek a v neposlední řadě nám akustickým signálem přerušovaného klepání usnadní přístup k vyhrazené přepážce ve chvíli, kdy se tato uvolní. Zajímá-li vás více, tak se podívejte na Lístkové vyvolávací systémy pro nevidomé.