POPIS NÍZKOPODLAŽNÍ TRAMVAJE ANITRA

 

 

Od poloviny února roku 2007 posílil městskou hromadnou dopravu v Brně nový typ tramvaje. Jmenuje se ANITRA. Tato tramvaj je vybavena hlásičem shodným s ostatními brněnskými vozidly. Má tedy také střešní reproduktory pro hlášení čísla vozidla a směru jízdy. Barevné schéma má stejné jako všechna nově natřená vozidla, to jest bílou, červenou, černou a šedou. Je dlouhá 20 metrů, tedy jako klasický brněnský kloubák. Skříň je tříčlánková. Krajní články spočívají na neotočných dvounápravových podvozcích. Podlaha krajních dílů je ve výši dvou schodů, přičemž nástupní plošina u předních a zadních dveří je dvakrát tak široká jako vlastní schody. Střední článek je nízkopodlažní, tedy bez schodů. Celý visí na článcích krajních. Mezi články se dá projít po dvou schodech. Tramvaj má čtvery dveře. Vpředu i vzadu jsou jednokřídlé dveře, které se vysunují podél karoserie směrem ke středu vozidla. Tyto dveře jsou asi o jeden metr dále od konců vozidla, než je tomu na běžné tramvaji. Stěna kabiny řidiče probíhá rovně napříč vozidlem v úrovni přední hrany dveří. Prostřední díl má dvoje dvoukřídlé dveře. Sedadla mají uspořádání jako v kloubáku, tedy vlevo převážně dvousedadla, vpravo sedadla jednoduchá. Druhé dveře od kabiny řidiče mají výsuvnou plošinu pro vozík a za nimi je volný prostor. Vysouvání a zasouvání plošiny je indikováno hlasitým pípáním.
V průběhu následujících let posílil Dopravní podnik svůj vozový park o dalších 14 tramvají tohoto typu, takže by jich v současné době mělo brázdit ulice Brna celkem 15.

Zpracováno ke dni 11.9. 2006
aktualizace 27.8. 2009