DISKRÉTNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

 

 

Co si představit pod pojmem "Diskrétní informační systém"?

Jde o zařízení, které by mělo nevidomým a těžce zrakově postiženým osobám pomoci se trošku lépe orientovat v interiérech velkých budov, či jejich komplexů, jako jsou například nemocnice, výstaviště, úřady, velká nádraží, zoologické zahrady, a podobně. Především by jim ale mělo umožnit získání informací o konkrétních navštívených místech, ať už by šlo o jednotlivé kanceláře na úřadech, ordinace ve zdravotnických zařízeních, informace o vystavovaných exponátech v muzeích a galeriích, případně i o celých kulturních památkách umístěných v exteriéru.

 

A proč diskrétní?

To proto, že tyto informace se k uživateli dostávají nenápadnou hlasovou formou, pro okolí neslyšnou.

 

A jak takové zařízení tedy ve skutečnosti vypadá?

Diskrétní navigační systém, který vyvíjí firma Dinasys, se skládá z několika komponentů. Tím prvním, respektive první dvojicí komponentů, která má spíše orientační charakter, je bílá hůl. V její špičce je umístěn snímač magnetického pole a vyhodnocovací elektronika. Jejím protikladem jsou obyčejné magnety, které se umístí v množství 4 až 8 kusů například zapuštěním přímo do chodníku v požadovaném orientačním místě. Magnety se umístí tak, aby některé byly plusem nahoru a jiné zase dolů. Pokud nad tímto místem přejede výše zmíněná bílá hůl, tak její elektronika vyhodnotí polaritu magnetů a buď vytvoří vibrace různých délek (něco jako znaky Morseovy abecedy), nebo přímo do sluchátka ohlásí krátkou hlasovou frázi, například potvrzení správnosti trasy, potvrzení nalezeného místa, potencionálně nebezpečné místo a podobně.

Obrázek rukojeti a špičky hole systému Dinasys se snímačem magnetů.

Detail rukojeti a špičky hole se zabudovaným snímačem magnetů.

 

Druhou dvojici komponentů, tentokrát tu informační, tvoří malé, bezdrátové sluchátko, podobné bezdrátovému Bluetooth sluchátku k mobilním telefonům, které má uživatel zavěšené na uchu. Jeho protějškem je malá krabička s elektronikou obsahující požadované hlasové informace. Tato krabička je umístěna v místě, kde je informace požadována. Její součástí je, nebo z ní může být vyvedeno tzv. kontaktní pole. Tím polem může být jakákoliv kovová plocha, například rám informačního panelu, klika dveří, obrázek, či piktogram natištěný elektrovodivou barvou a podobně. Dotýká-li se nevidomá osoba se sluchátkem DIS této plochy, tak se informace přenáší přes jeho kůži přímo do sluchátka.

Obrázek přijímacího sluchátka systému Dinasys

Bezdrátové sluchátko a klika se zabudovaným zdrojem informací

 

Celý systém je tedy tvořen dynamickými statickými informačními hlásiči, přijímačem hlásiče, orientační holí s magnetickým snímačem, magnetickými piktogramy a terminálem hlasové služby. Pro přenos informací je použita originální bezdrátová technologie se zanedbatelně malým vyzářeným výkonem, který nijak nezvyšuje stávající radiový smog a neškodí lidskému organismu ani citlivým přístrojům. Tato technologie nebyla doposud tímto způsobem nikde použita. Obě části systému, tedy orientační a informační na sobě nejsou přímo nijak závislé. Samotný princip informačního modulu ve spolupráci se sluchátkem je možné využít i pro občany bez zdravotního omezení, jako například informační turistický systém pro domácí i zahraniční návštěvníky, kdy je možné dynamicky měnit informační jazyk. Uplatnění může systém najít například v zoologických zahradách, galeriích, výstavních síních, kulturních památkách a podobně.

Od roku 2010 do roku 2013 ušla firma Dinasys velký kus cesty a vedle výše zmíněného informačního systému začala nabízet také komplexní řešení bezbariérovosti ve veřejnosti přístupných stavbách, jako například úřady, nádražní budovy, zdravotnická zařízení a podobně. Využívá při tom všechny, dosud používané a ověřené akustické, reliéfní i vizuálně kontrastní prvky, které zajišťují přístup ke stavbě i orientaci v jejím interiéru. Patří sem jak orientační hlasové majáčky, tak i umělé vodicí linie, kontrastní značení schodišť, označování kanceláří a další. Správnost umístění těchto speciálních prvků pak konzultují s odborníky na odstraňování bariér ze života nevidomých osob. Pro zlepšení obecné představy nevidomých návštěvníků o okolním prostoru dokážou vyrobit také hmatový plánek dané budovy, případně plánek konkrétní části města z velice odolného a na hmat příjemného materiálu. Osoby se zbytky zraku pak určitě ocení i jejich barevné provedení.

Obrázek reliéfního plánku stavby Obrázek braillského štítku na dveře
Reliéfní plánek interiéru budovy Štítek na dveře s braillským písmem

 

Kompletní nabídku všech používaných prvků a prováděných činností najdete na webových stránkách firmy dinasys

 

Zpracováno ke dni 15.11. 2010
Aktualizace 20.3.2013