POPIS CESTY DO SÁLU BŘETISLAVA BAKALY (BÍLÉHO DOMU)

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Navigace

Cesta ze Zvonařky do Bílého domu tramvají č. 12

Cesta z hlavního nádraží do Bílého domu tramvají č. 4

 

 

Cesta ze Zvonařky do Bílého domu tramvají č. 12:

Přijedete-li do Brna autobusem na ÚAN Zvonařka, pak bude nejvhodnější zvolit pro cestu do místa konání Tmavomodrého festivalu, tedy Bílého domu, respektive do sálu Břetislava Bakaly na Žerotínově náměstí, tramvaj číslo 12, která Vás doveze přes hlavní nádraží až na zastávku Česká. (Od Zvonařky je to pátá zastávka). K tramvaji se dostanete tak, že z nástupiště přejdete k čekárně. Pro lepší orientaci si můžete aktivovat akustický majáček, který je na ní umístěný. U čekárny se postavíte čelem k majáčku, zabočíte doleva a podél zdí po pravé ruce přijdete k patě nadchodu (ta je také ozvučena akustickým majáčkem).

Po nadchodu přejdete postupně přes ulice Zvonařka a Plotní. Na přechod vede stoupající rampa, která se točí dvakrát o 180 stupňů vpravo. Držte se proto stále pravého zábradlí. Nahoře přejdete přes asi 30 metrů širokou ulici Zvonařka a na konci zábradlí zabočíte o 90 stupňů vpravo a přejdete dalších cca 30 metrů přes ulici Plotní. Na protější straně vás zábradlí stočí o 90 stupňů doleva a rampa začne klesat dolů. Tato rampa se také lomí dvakrát v úhlech 180 stupňů vpravo. Celou cestu vás vede zábradlí po pravé straně nadchodu.

Dole narazíte na umělou vodicí linii, která vás směrem vpravo dovede ke smyčce tramvají. Tuto smyčku budete v mírném oblouku obcházet tak, abyste ji měli po levé ruce. Tím se po cca 50 metrech dostanete k ozvučenému přechodu, po kterém přejdete přes ulici Dornych (jezdí po ní tramvaje). Na protějším chodníku zabočíte doleva a přibližně po 80 metrech přijdete k zastávce tramvají. Tato zastávka je přímo na chodníku - nemá tedy svůj nástupní ostrůvek - a zastavují u ní také autobusy MHD. Tramvají číslo 12 pojedete 5 zastávek.

Pokud se budete chtít projít přes Galérii Vaňkovka, tak k ní se dostanete přes ozvučený přechod, nebo mimoúrovňovou lávku na opačné straně autobusového nádraží. Doporučuji použít raději lávku, která vás dovede ke Galérii v úrovni prvního patra. (Schodiště na lávku je osazeno hlasovým majáčkem). Zde projdete celou Galérií, která je dlouhá 350 metrů. Východ na jejím druhém konci navazuje na lávku a terasu u obchodního domu Tesco. !!! Upozornění: Všechny vchody do Galérie Vaňkovka jsou ozvučeny. Dveře jsou na fotobuňku. Jsou však dvoukřídlové a otevírají se směrem ven. Proto před nimi raději na chvilku zpomalte aby měly dost času se úplně otevřít !!!

Na konci terasy u Tesca sejdete, nebo sjedete po eskalátorech dolů a v přímém směru vstoupíte do městského podchodu pod hlavním nádražím. Tím půjdete podél pravé stěny a přibližně po 50 metrech narazíte na vyfrézovanou umělou vodicí linii. Po ní půjdete stále v původním směru. Přibližně po dalších 50 metrech zabočíte vpravo, do první uličky. Ta vede mezi dvěma schodišti. Pravé vede na tramvajové nástupiště č. 3, levé na nástupiště 2. Podél umělé vodicí linie dojdete na její konec. Tam zabočíte doleva a po pár krocích opět doleva. I zde si můžete aktivovat hlasový majáček, který vás ujistí o tom, že toto schodiště vede na druhé nástupiště. Mimochodem, tyto majáčky jsou nainstalovány na všech vstupech i výstupech z podchodu. Jeho podrobný popis najdete na samostatné stránce Popis městského podchodu v Brně.

Vystoupejte po schodech nahoru. Doporučuji jít podél levého zábradlí. Nahoře půjdete v jeho ose podél levého obrubníku až na druhý konec nástupiště k zastávkovému stojanu. Zde můžete nastoupit do již zmiňované tramvaje č. 12. Jede směr Česká, Technologický park, ve směru chůze vašeho příchodu.

Z tramvaje vystoupíte na třetí zastávce, kterou je stanice Česká. Tam přejdete tramvajové koleje, zabočíte vpravo a půjdete po chodníku podél kolejí mírným obloukem doleva ve směru původní jízdy. Přibližně po 50 metrech by Vás měl přivábit zvuk klepajícího semaforu, který si však musíte aktivovat stiskem tlačítka 5 na vašem vysílači. Na tomto přechodu přejdete přes silnici. Po přejití se dostanete na trojúhelníkový dělící ostrůvek, z něhož musíte přejít pod úhlem asi 45 stupňů doleva ještě jeden jízdní pruh vozovky. Zde už není klepající semafor, ale stačí si hlídat jen vozidla jedoucí zprava. Po přejití na chodník už budete mít vpravo před sebou budovu Bílého domu se dvěma vchody. Ten hledaný je od přechodu vzdálenější, takže zahnete malinko doleva a projdete se ještě asi 50 metrů podél trávníku, který odděluje budovu od chodníku. Na jeho konci zabočíte vpravo a po cca deseti metrech najdete schody nahoru, po kterých vystoupáte ke vchodu do budovy. Po projití vstupními dveřmi půjdete asi 6 metrů rovně až narazíte na přepážku recepce. Asi 1 metr před ní projdete dveřmi vpravo do kavárny. Po levé ruce bude obslužný pult, po pravé ruce jsou stolky a židle kavárny. V přímém směru projdete kavárnou do předsálí Bakalova sálu.

 

 

Cesta z hlavního nádraží do Bílého domu tramvají č. 4

Od hlavního nádraží můžete jet do Bílého domu také tramvají číslo 4. Odjíždí z prvního nástupiště, které je nejvíce vzdáleno od budovy vlakového nádraží. Zastávkový stojan je nastejném konci nástupiště, jako výše popisovaný pro linku 12. Čtyřkou pojedete 4 zastávky a vystoupíte až jednu zastávku za Českou na Komenského náměstí.

Po vystoupení z tramvaje půjdete směrem od ní a na chodníku, s pomocí signálního pásu, dohledáte zeď budovy, kterou je Fakulta sociálních studií. Postavíte se tak, abyste ji měli po pravé ruce a půjdete kolem ní ve směru od tramvajové zastávky. Na druhém konci budovy s pomocí signálního pásu ze slepecké reliéfní dlažby přijdete ke značenému přechodu. Po něm přejdete na druhou stranu. Auta zde jezdí jen zprava.

Na protějším chodníku přijdete v přímém směru ke vchodu do sálu Břetislava Bakaly. Před ním je asi 8 schodů nahoru. Dále půjdete tak, jak je popsáno výše.

Při cestě zpátky na tramvaj č. 4 vyjdete z budovy a v přímém směru přijdete až k obrubníku mezi chodníkem a parkovištěm aut. Zde zabočíte doprava a půjdete až k signálnímu pásu, který vás nasměruje na přechod přes vozovku. Na protějším chodníku půjdete podél signálního pásu až ke zdi budovy. Otočíte se tak, abyste ji měli po pravé ruce. Podél zdi půjdete až na její konec a zabočíte doprava. Stále podél zdi pokračujete na další roh budovy. Tam opět zabočíte doprava a po šesti metrech dohledáte signální pás. Ten vás dovede ode zdi budovy k přechodu přes vozovku a tramvajové koleje. Je zde značený přechod s klepajícím semaforem. Klepání je nutné aktivovat pomocí vysílače. Na protějším chodníku je asi 3 metry vpravo zastávka tramvaje č. 4 ve směru hlavní nádraží, Obřany.

 

 

Ke dni 1.6. 2013
zpracoval Josef Konečný