POPIS INTERIÉRU HLAVNÍHO NÁDRAŽÍ V BRNĚ

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel. číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Budova hlavního nádraží v Brně má z čelního pohledu vlevo historický vchod, který tvoří troje dubové dveře, k nimž vedou tři schody nahoru. Dveře bývají otevřeny různě a schody nebývají v zimě udržovány. Proto většina cestujících používá pro přístup do stanice dveře východu, které jsou asi 20 metrů vpravo, přímo proti výstupu z městského podchodu. Ty jsou prosklené, samootevírací, bez schodů a jsou osazeny hlasovým majáčkem. Za nimi je odchozí hala, která je hned za dveřmi směrem vlevo propojena šíjí s halou odbavovací.

Při vstupu těmito dveřmi je podél pravé stěny odchozí haly prodejna občerstvení Market Pont, turecký kebap a trafika Relay. Za ní vpravo jsou schody dolů do odchozího podchodu. V něm můžete jít doleva k nástupištím 2, 3 a 4, nebo doprava do městského podchodu. Naproti schodům je mluvicí odjezdová tabule. 15 metrů proti vstupním dveřím je průchod na první nástupiště, podél levé stěny pak je hned na rohu bankomat České spořitelny, za ním stánek Mr. Baker, skříňky samoobslužné úschovny (na mince 5, 10 a 20 Kč) a za nimi ještě kancelář "Kurýr" - výdej a příjem zásilek, slouží i jako ztráty a nálezy. Po průchodu na první nástupiště je vpravo automat na kávu a za ním stánek s občerstvením Fornety. Mezi nimi je na stěně druhá mluvicí odjezdová tabule.

Hned za dveřmi do budovy vlevo je 20 metrů dlouhá šíje vedoucí do odbavovací haly. V ní je hned za vchodem po levé straně občerstvení Snack, směnárna, dva telefonní automaty, automat na nápoje, za kterým je prodejna pečiva (Karlova pekárna). Podél pravé stěny šíje je již zmíněný bankomat, další mluvicí odjezdová tabule a kancelář základního odbavení.

 

Vstupujeme do hlavní odbavovací haly. Podél levé stěny je stánek Cafe Joi a již zmiňované historické dveře. Naproti nim (tedy po naší pravici) je uprostřed haly široké schodiště do podchodu k nástupištím 2, 3 a 4. Toto schodiště je ze tří stran ohraničeno asi 60 centimetrů vysokou zídkou, podél které se nacházejí lavičky. Za schodištěm, tedy v ose hlavního vchodu, je průchod na první nástupiště. Vpravo od tohoto vchodu je prodejní pult pečiva Mr. Baker a vlevo Pizza Stazione. Vpravo i vlevo od schodiště jsou pokladny. Přístup k nim je řešen tzv. systémem trychtýře. Ten tvoří kovové sloupky a plastové pásky, které navádějí cestující k pokladnám. Celý systém je variabilní a mění se podle aktuální frekvence cestujících. Proto je pro ZP osoby pro zakoupení jízdenky, či získání informací vhodnější využít přepážku přednostního odbavení v ČD centru.

Přejdeme-li podél historických dveří celou šířku odbavovací haly, dostaneme se do levého křídla budovy. Zde je hned na rohu vlevo plánek stanice s barevným vyznačením přepážek. Dále za ním následují bankomat GE-Money Bank, trafika Relay, kde si můžeme zakoupit také něco sladkého i slaného k jídlu i něco k pití, dále je stánek s nápoji (Limotéka), prodejna domácích sýrů, 3 zavřené pokladny, automat na teplé nápoje a okna do ulice. V čele tohoto křídla je vchod do restaurace. Zde se otočíme a vracíme se podél protější stěny, kterou máme opět po levé ruce, zpět. Hned první dveře jsou do čekárny a následující, osazené hlasovým majáčkem, jsou do ČD centra. Dále jsou podél stěny další mluvicí odjezdová tabule, jízdní řády, samoobslužné vyhledání spojení s dotykovými monitory, dveře do služebních prostor, zdravá výživa Biopoint a bankomat Komerční banky.

V ČD centru jsou podél pravé stěny přepážky komplexního odbavení. Přístup k nim je řešen také variabilním systémem trychtýře. Ten je nutno obejít a jít podél levé stěny místnosti až na její konec. Tam se otočíme vpravo a stále podél stěny po levé ruce přijdeme k poslední přepážce, jíž je žlutě označená přepážka přednostního odbavení. Před okénkem přepážky je malý, dobře hmatný kobereček, který slouží také jako tzv. "diskrétní zóna".

Sejdeme-li v odbavovací hale schodištěm do podchodu, je hned pod schody vlevo chodba k toaletám, vpravo chodbička končící schody dolů do městského podchodu a v ose schodiště je přístup k nástupištím. Chodba k toaletám je přerušena turniketem. Asi 5 metrů před ním vlevo je bezbariérové WC vybavené eurozámkem. Pokud nevlastníte euroklíč, pak vhoďte minci v hodnotě 5 Kč do pokladničky umístěné na pravé stěně před turniketem pro jeho uvolnění. Dveře na běžné toalety pak jsou asi 5 metrů vpravo za ním.

Pokračujeme-li podchodem v ose schodiště, máme po levé ruce trafiku, za ní je ČD centrum pro noční odbavení (od 23:00 do 5:00 hodin). Dále je na stěně další mluvicí odjezdová tabule, za ní jsou skříňky samoobslužné úschovny zavazadel a následují 3 výtahy na nástupiště 2, 3 a 4. Naproti nim je vždy také schodiště na odpovídající nástupiště. Na každém nástupišti je také mluvicí odjezdová tabule. Jsou vzdálené asi 20 metrů od horní hrany těchto schodišť. Výtah na první nástupiště je umístěn na začátku pravé stěny chodby, mezi prodejnou Kudrna a schodištěm na toto nástupiště.

Dáme-li se pod přístupovým schodištěm doprava, máme po levé ruce prodejnu "Kudrna" a dále můžeme sestoupit po několika schodech do městského podchodu. Tím pak můžeme jít doleva přes Galerii Vaňkovka k autobusovému nádraží Zvonařka, nebo vpravo k nástupištím tramvají a na ulici Josefskou.

Nejlepší přístup na první nástupiště je bezbariérovou chodbičkou z odbavovací nebo odchozí haly. Na nástupišti je asi v polovině mezi oběma dveřmi výtah do přístupového podchodu. Je umístěn asi 2 metry před horní hranou schodiště do tohoto podchodu a je opatřen hlasovým majáčkem. K pátému a šestému nástupišti se dostaneme přes nástupiště první, které je nutno projít celé v jeho ose směrem vpravo až na jeho konec. Tam zabočíme vpravo, přejdeme dvoje poštovní koleje a jsme na místě. Pro lepší orientaci můžeme i zde využít majáček, který je umístěn v ose přechodu přes tyto koleje. Obě nástupiště jsou pak za kolejemi směrem vlevo. Končí, respektive začínají kusými kolejemi, před nimiž jsou kolmo situovány další dvě mluvicí odjezdové tabule.

V celém prostoru hlavního nádraží můžeme využít hlasové majáčky, kterých je zde nainstalováno celkem 17. Jsou umístěny zvenčí u východu z nádraží, nad ČD centrem, u výtahu na prvním nástupišti, v ose místa pro přejití poštovních kolejí u pátého nástupiště a na všech nástupištích, kde nám usnadní nalezení schodišť do podchodů. Mimo to je zde nově umístěno i 9 mluvicích odjezdových tabulí, jejichž rozmístění je zakomponováno výše v textu. Pro aktivaci orientačních majáčků jsou určeny povely 1 a 2, pro obsluhu odjezdových tabulí pak povely 5 a 6 na vysílačích VPN.

 

Aktualizováno ke dni 18.2. 2016