POPIS TRASY NA NÁDRAŽÍ BRNO - DOLNÍ

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Brněnské Hlavní nádraží a jeho okolí prochází v posledních letech sérií rekonstrukcí, které výrazně omezují provoz na tomto nádraží. Většina spojů končí už v Králově Poli nebo v Židenicích, většina mezinárodních rychlíků však zastavuje na provizorním, tzv. "Dolním" nebo "Uhelném" nádraží, které je přibližně 200 metrů za ÚAN Zvonařka. A jak se na toto nádraží dostanete?

Z Hlavního nádraží jděte podchodem směr Tesco. Vyjeďte na terasu před Tescem a pokračujte směrem k Vaňkovce. Tu v úrovni prvního patra projděte. Na konci tohoto obchodního centra přejděte po lávce ulici Zvonařka. Na konci lávky sjeďte výtahem nebo sejděte po schodech dolů, na úroveň okolního terénu. Postavte se tak, abyste měli výtah a schodiště za zády. Po pravé ruce je obrubník na rozhraní chodníku a zvýšeného prostoru před budovou se stánky s občerstvením. Vlevo přes vozovku pak jsou nástupiště autobusů.

Podél obrubníku po pravé ruce jděte, stále ve směru od Vaňkovky, až na konec budovy, kde na zvýšený prostor za obrubníkem navazuje trávník a stáčí se mírným obloukem, postupně až o 180 stupňů doprava. V polovině tohoto oblouku, tedy po 90 stupních, je v asfaltovém povrchu dobře hmatná, asi 4 cm široká prasklina. U ní se otočte zády k obrubníku a v její ose přejděte příjezdovou vozovku do areálu autobusového nádraží. Je to nejužší a nejpřímější místo pro přejití vozovky. Nejsou zde však žádné reliéfní úpravy, ani značený přechod. Proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost přijíždějícím i odjíždějícím autobusům.

Na protějším chodníku (v asfaltu je stejná prasklina, kterou v případě potřeby můžete využít při cestě v opačném směru) dohledejte obrubník na vzdálenější straně chodníku, zabočte doprava a jděte podél rozhraní chodníku s trávníkem. Chodník se mírným obloukem stáčí o 90 stupňů doleva a cca po 25 metrech na obrubník po levé ruce navazuje kovová brána a dále drátěné oplocení. Na něj po necelých padesáti metrech navazuje zeď budovy. jděte stále podél těchto rozhraní asi 200 metrů, kde je v chodníku nainstalován signální pás, který signalizuje označník zastávky autobusu MHD. Při výlukách sem nejčastěji zajíždí linka č. 61 od Hlavního nádraží, který pokračuje zpět ve směru Zvonařka, úzká, Hlavní nádraží-a dále až k FN Bohunice a do Univerzitního Kampusu.

Za tímto signálním pásem pokračujte stále podél zdi, dalších, necelých 20 metrů. Cestou bude nutné obejít malé, zvýšené, dřevěné pódium, které zasahuje asi metr do chodníku. Kousek za ním už je směrem vlevo brána do areálu provizorního nádraží. Dohledejte její vzdálenější stranu a Zabočte doleva. Po pravé ruce dohledejte umělou vodicí linii, která vás, přibližně po patnácti metrech, přivede k varovnému pásu, za nímž už jsou koleje a provizorní nástupiště. Při pohybu přes kolejiště využijte doprovod pracovníků Českých drah.

***

 

Jak jsem již výše naznačil, tak pro cestu na Dolní nádraží a zpět je možné využít také autobusovou linku č. 61, která odjíždí ze zastávky Hlavní nádraží od čtvrté tramvajové koleje, tedy ze zastávky, kde jezdí tramvajové linky č. 8 a 10 ve směru na Geislerovu a 12 ve směru do Komárova. V opačném směru pak tato linka zastavuje na koleji třetí, tedy u označníku stejných linek ve směru Nové Sady. Tato informace však platí jen pro rok 2017.

 

 

Ke dni 1. 7. 2017 Zpracoval Josef Konečný