POPIS TRAS NA SLUŽEBNY MĚSTSKÉ POLICIE BRNO

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Navigace

Úvodem
Trasa na služebnu MPB na ulici Křenové
Trasa na služebnu MPB na Dornychu
Trasa na služebnu MPB na Horově ulici
Trasa na služebnu MPB na Medlánecké ulici
Trasa na služebnu MPB na Nováčkově ulici
Trasa na služebnu MPB na Velkopavlovické ulici
Trasa na služebnu MPB v Bystrci
Trasa do areálu dopravní výchovy a vzdělávání na Riviéře

 

 

Úvodem:

Městská policie Brno má na území našeho města celkem 7 služeben. Všechny jsou vybaveny orientačními hlasovými majáčky a mají nepřetržitý provoz. Přístup ke všem služebnám je i pro nevidomé osoby vcelku snadný. Vchody do těchto služeben je možné v cílové fázi identifikovat a dohledat díky nainstalovaným akustickým majáčkům, jejichž funkčnost je pravidelně kontrolována. Ke každé z nich jsme navíc vytipovali a popsali nejjednodušší a nejschůdnější přístupovou trasu. Pro vaši případnou potřebu vám tyto popisy níže nabízíme.

 

______________________________________________

 

 

Služebna Brno střed - Křenová 4 (tel.: 543 566 111)

Ke služebně Městské policie Brno na Křenové ulici je nejbezpečnější cesta od hlavního vlakového nádraží. U vchodu do budovy Hlavního nádraží se postavíme tak, abychom jej měli po pravé ruce. Podél zdi pak pokračujeme po chodníku z mírného kopce velice mírným obloukem až pod viadukty. Za nimi pokračujeme stále podél zdi po pravé ruce až do místa, kde se chodník stáčí doprava podél ulice Dornych. Celou cestu důsledně využíváme kyvadlovou techniku chůze s bílou holí, protože se podél zdí nacházejí sloupy veřejného osvětlení i trolejového vedení.

Na začátku Dornychu si aktivujeme akustickou signalizaci na semaforech a přejdem na druhou stranu ulice. Ulice je hodně široká a obsahuje dva pruhy vozovky pro auta jedoucí zleva, tramvajové koleje a dva pruhy vozovky pro auta jedoucí zprava. V prostoru mezi tramvajovými kolejemi a jízdními pruhy vozovky pro auta jedoucí zprava je na sloupku semaforu nainstalováno rozpojovací tlačítko, které rozhodně doporučuji používat.

Na protějším chodníku vejdeme do malého podloubí. V něm dohledáme zeď, postavíme se tak, abychom ji měli po pravé ruce a podél ní vyjdeme z podloubí na ulici Křenovou. Pozor! Z chodníku do podloubí je malý schodek nahoru.
Na chodníku ulice Křenové zabočíme doprava a podél zdí domů po pravé ruce se vzdalujeme od přechodu. Zhruba po dvaceti metrech je vpravo vchod do budovy služebny Městské policie Brno. Tvoří jej do stran rozevíratelné samootevírací dveře. Pro jejich dohledání můžeme využít hlasový majáček. Za vchodem jsou vlevo asi 3 metry od vstupu dveře do místnosti poradenského centra. Recepce pak je asi o 4 metry dál v přímém směru.

 

______________________________________________

 

 

Služebna Brno jih - Dornych 114 (tel.: 545 214 176)

Ke služebně na Dornychu se od Hlavního nádraží nejlépe dostaneme tramvajovou linkou č. 12 ve směru do Komárova. Po vystoupení z tramvaje na zastávce Svatopetrská (pozor, není zde nástupní ostrůvek a vystupuje se do vozovky) přejdeme v přímém směru na chodník. Nejsou zde žádné reliéfní úpravy. Na chodníku dohledáme zeď. U ní se otočíme vpravo a půjdeme podél ní přibližně 80 metrů. Cestou projdeme kolem trojích širších vrat a přibližně 2 metry za těmi třetími jsou dveře do služebny MPB. Služebna je vybavena funkčním hlasovým majáčkem, který můžeme průběžně zkoušet aktivovat stiskem tlačítka 1 na vysílačích. Dveře jsou zapuštěny asi 60 cm do zdi domu. Klika je na pravé straně a dveře se otevírají směrem ven. Na pravé zdi vedle dveří jsou ve výši asi 160 cm od země zvonky, zvoní se na ten horní. 2 metry za vstupními dveřmi projdeme mříží a po osmi schodcích vystoupáme nahoru. Přepážka služby je hned nad schody vpravo.

***

Při cestě zpět se dáme po vyjití ze služebny doprava. Podél zdí okolních domů půjdeme asi 70 metrů, až narazíme na dva schodky nahoru, které zasahují asi 30 cm do chodníku. Jsou před vstupem do restaurace Na Dornychu a dají se celkem snadno detekovat pomocí bílé hole. Tramvajová zastávka ve směru do Komárova je o dalších 20 metrů dál. Pokud se za těmito schody otočíme zády ke zdi a v přímém směru přejdeme vozovku, skládající se z jízdního pruhu pro auta jedoucí zleva, tramvajového svršku a jízdního pruhu pro auta jedoucí zprava, pak bychom, po vystoupení na protější chodník, měli být na úrovni zastávkového stojanu pro tramvaj číslo 12 (směr Technologický park) a autobusy číslo 40, 47, 48, 63 a 67 směr Úzká.

 

______________________________________________

 

 

Služebna Brno Tábor - Horova 28 (tel.: 541 212 706)

K této služebně se dostaneme nejsnáze tramvajemi číslo 3 a 11, výstup je na zastávce Mozolky. Po vystoupení z tramvaje ve směru z centra (pozor, není zde nástupní ostrůvek a vystupuje se do vozovky) přejdeme na chodník. V úrovni prvních dveří tramvaje je nutno dávat pozor na rostoucí strom a ozdobné kamenné koule, které lemují rozhraní chodníku a vozovky v roztečích asi 150 cm. Na protějším konci chodníku, širokém asi šest metrů, dohledáme zeď domu. U ní zabočíme doprava - můžeme zde narazit na kovovou lavičku, kterou je nutno obejít.
Pokračujeme podél zdi domu, kterou máme po levé ruce, přibližně 20 metrů na konec budovy Komerční banky. Na rohu budovy, jejíž část tvoří široké, hranaté podpěrné sloupy s roztečemi 150 cm, si dáme pozor na zavěšenou vystupující poštovní schránku. Za ní přejdeme v přímém směru asi 10 metrů široký prostor pro příjezd a parkování vozidel zaměstnanců. Na konci tohoto prostoru před sebou dohledáme rozhraní chodník/trávník. Zde se otočíme doleva, takže trávník máme po pravé ruce. Podél něj pokračujeme asi 20 metrů mírně do kopce. Můžou zde parkovat až 4 auta za sebou, která v tom případě musíme obejít. Za tímto parkovištěm se prostor zužuje a přechází v chodník. Po něm pokračujeme, stále podél obrubníku po pravé ruce, dalších asi 60 metrů do mírného kopce, až narazíme na kovovou bránu. Vedle ní vlevo je vstupní branka do prostoru před služebnou. (Zde již můžeme pro orientaci aktivovat akustický majáček, který je umístěn nad vchodem do budovy.) Otočíme se doleva, projdeme podél brány, a brankou projdeme vpravo do prostoru před budovou. 2 metry za brankou odbočíme doleva a jdeme po chodníku mezi trávníkem. Po cca 10ti metrech chodník zabočí doprava a po dalších 10ti metrech nás přivede ke dveřím do budovy. Zvonek je na levé zdi ode dveří ve vzdálenosti 50 cm od rohu zdi ve výšce asi 150 cm od země. (Místo zvonku můžeme použít k přivolání strážníka také tlačítko 1 na vysílači povelů.)
Hned za vstupními dveřmi do budovy je místnost/čekárna a přepážka je necelé 2 metry vpravo za dveřmi.

***

Pro cestu zpět na tramvaj použijeme stejnou trasu. Po vyjití ze služebny tedy půjdeme po chodníku vpřed, asi po 10ti metrech zabočíme doleva, po dalších 10ti metrech vpravo a přibližně po dvou metrech projdeme brankou ven. Zabočíme vlevo, projdem podél kovové brány asi 4 metry k obrubníku, kde zabočíme vpravo. Půjdeme asi 80 metrů podél obrubníku/trávníku z mírného kopce. Na konci této trasy dáváme pozor na případně zaparkovaná auta.
Na konci trávníku zabočíme vpravo a přejdeme asi 10 metrů široký volný prostor. Tam dohledáme roh budovy a pokračujeme v přímém směru, budovu máme po pravé ruce. Po 20ti metrech narazíme na kovovou lavičku. Na její úrovni je zastávkový stojan tramvají 3 a 11 ve směru do Bystrce. Zastávka pro směr do centra je asi o 20 metrů Dále. Pokračujeme proto podél zdi domu až na její konec. Tam na ni navazuje v přímém směru umělá vodicí linie, z níž po šesti metrech odbočuje signální pás doleva ke značenému přechodu přes ulici Horovu. Upozorňuji, že na umělé vodicí linii můžou někdy stát zaparkovaná auta návštěvníků hotelu U Kozáka. Na protějším chodníku je hned vpravo vedle přechodu zastávka tramvají 3 a 11 a noční linky 92 ve směru do města. Chodník zde je v šířce přechodu vydlážděn zámkovou dlažbou, ostatní povrch je asfaltový.

 

______________________________________________

 

 

Služebna Brno Pole - Medlánecká 29 (tel.: 541 226 726)

K této služebně se dostaneme nejlépe z tramvajové smyčky linky č. 1 v Řečkovicích. Při vystupování z tramvaje dáváme pozor, protože zastávka je v oblouku a mezi spodním schodkem tramvaje a hranou chodníku může být i větší mezera.
Po vystoupení na chodník dohledáme asi po šesti metrech jeho protější stranu, kterou tvoří nízká kamenná zídka. Přibližně v úrovni předních dveří tramvajové soupravy zde odbočuje cesta mírně nahoru, ve směru od tramvaje. Podél její levé strany, kterou tvoří zprvu kamenná zídka a dále trávník, půjdeme asi 6 metrů mírně do kopce. Jakmile skončí rozhraní s trávníkem, tak pokračujeme ještě asi 8 metrů dál v přímém směru. Přijdeme ke kamenné podezdívce plotu, nebo k bráně do areálu gymnázia.
Zde zabočíme vlevo, zídku tedy máme po pravé ruce. Podél ní přijdeme po 45ti metrech k prvnímu signálnímu pásu, který nás přivede vlevo k zastávkám autobusů 41 a 71 ve směru Kr. Pole nádraží a 65 ve směru Řečkovice-Nadační. O dva metry dál je další signální pás, který nás přivede ke značenému přechodu přes ulici Medláneckou. Zde přejdeme vozovku.
Na protějším chodníku zabočíme vpravo a půjdeme podél zdí okolních domů. Pozor! 7 metrů od přechodu je na zdi zavěšena poštovní schránka.
Po 90ti metrech přejdeme v přímém směru po značeném přechodu, do leva odbočující ulici. Pro lepší orientaci zde můžeme využít nainstalované signální i varovné pásy. Na protějším chodníku pokračujeme stále v přímém směru. Zprvu jdeme podél rozhraní chodníku a trávníku, (dáváme pozor na přesahující větve stromů). na trávník dále navazují podezdívky plotů zahrádek, které průběžně střídají zdi okolních domů. Přibližně po 120ti metrech přijdeme k neoplocenému, asi 7 metrů širokému prostoru do něhož je zapuštěna budova služebny MPB. Levá část tohoto prostoru z čelního pohledu je chodník, pravá je určena pro příjezd a parkování vozidel. Služebna je vybavena funkčním hlasovým majáčkem, díky němuž ji můžeme snadno dohledat.
Po zabočení ke služebně jdeme asi 6 metrů podél obrubníku, máme jej po levé ruce. Narazíme na 7 schodů nahoru. Nad nimi je mříž, - přes den bývá otevřená. Před mříží je na pravé stěně ve výši asi 160 cm od země zvonek. Za mříží je asi 150 cm dlouhá podesta, za níž jsou dveře. Koule je na pravé straně a otevírají se směrem dovnitř. Na pravé zdi přede dveřmi je další zvonek. Za vstupními dveřmi je asi 1 metr vpravo přepážka služby.

***

Cestou zpět se vracíme až ke značenému přechodu přes ulici Medláneckou u konečné tramvají. Upozorní nás na ni reliéfní signální pás napříč přes chodník. 20 metrů za ním v přímém směru je zastávka autobusů č. 41 směr Lelekovice, 65 směr Řečkovice nádraží a 71 směr Kuřim, železniční stanice a noční linky 93 směr Ořešín.
V úrovni signálního pásu přejdeme po značeném přechodu na druhou stranu ulice, kde je konečná tramvajové linky č. 1. Na chodníku dohledáme zídku gymnázia, otočíme se vpravo a podél ní jdeme asi 10 metrů. Zídka se mírně stáčí doleva. Po deseti metrech se k ní postavíme zády a přejdeme asi 6 metrů na protější stranu chodníku, kterou tvoří rozhraní s trávníkem. Otočíme se tak, abychom jej měli po levé ruce a pokračujeme v chůzi směrem od zídky. Cestou mineme dvě lavičky, mezi nimiž je podstavec s kamennou skulpturou. Upozorňuji, že na lavičkách mohou odpočívat lidé. Také kamenná socha je na podstavci, jehož půdorys je menší než vlastní skulptura. Proto je zde nutno dělat bílou holí větší oblouky.
Za druhou lavičkou pokračuje rozhraní s trávníkem, který se po chvíli bude stáčet doleva. My však doleva nezabočíme, ale pokračujeme přes volné prostranství v přímém směru. Před námi je široký podchod pod tramvajovou smyčkou a ulicí Banskobystrickou. Před podchodem je však ještě jeden schodek nahoru a před ním kovový odtokový kanálek široký asi 40 cm a dlouhý asi 10 metrů. Podél tohoto kanálku zabočíme vpravo a dohledáme rozhraní asfaltu s trávníkem. Zde zabočíme doleva, vystoupíme schůdek nahoru a podél trávníku, který máme po pravé ruce, přijdeme po šesti metrech k pěti schodům dolů. (Vstup do podchodu je souběžný, ale asi o tři metry víc vlevo.) Po sejití schodů pokračujeme podél trávníku dalších 10 metrů. Tam se trávník lomí doprava a po dvou metrech narazíme na reliéfní signální pás, označující sloupek zastávky tramvajové linky č. 1 ve směru do města.

 

______________________________________________

 

 

Služebna Brno sever - Nováčkova 16 (tel.: 545 241 904)

Pro cestu na služebnu na Nováčkově ulici je nejlepší použít tramvaj č. 4. Vystoupíme na zastávce Vozovna Husovice. Ve směru z města přejdeme na chodník. Není zde žádné reliéfní značení a z tramvaje se vystupuje do vozovky. Na chodníku se otočíme doleva a půjdeme podél zdí 75 metrů až na konec řady domů ulice Dačického. V přímém směru přejdeme, do prava odbočující ulici Dukelskou. Při přecházení dáváme velký pozor, protože zde nejsou žádné reliéfní úpravy, které by nás lépe nasměrovaly, ani značený přechod pro chodce. Ulice Dukelská je navíc v tomto místě široká téměř 20 metrů a zabočují do ní i tramvaje.
Na protějším chodníku pokračujeme dál ve směru původní chůze po ulici Nováčkově přibližně dalších 50 metrů. . Budova služebny se nijak orientačně neliší od okolních domů, proto pro její dohledání využijeme její hlasový majáček.
Ke dveřím služebny vedou dva schody nahoru, před nimi je kovový rošt na čištění obuvi. Zvonek je dostupný z chodníku, vzdálený asi 30 cm od hrany zárubně ve výši 1 metr od země a je snadno dosažitelný i pro osoby na vozíku. Dveře mají kliku vlevo a otevírají se, poměrně těžko, směrem dovnitř. Za dveřmi je 1,5 metrů dlouhá chodbička, končící dalšími dveřmi. Za nimi vlevo je přepážka služby.

***

Cestou zpět půjdeme, po vyjití ze služebny, podél zdí po levé ruce asi 50 metrů. Narazíme na signální pás, který nás přivede vpravo ke značenému přechodu přes ulici Nováčkovu. Na protějším chodníku zabočíme doleva a půjdeme podél zdí okolních domů. Přibližně po 40ti metrech přejdeme v přímém směru doprava odbočující uličku. Po jejím přejití půjdeme ještě asi 15 metrů v přímém směru a na chodníku počkáme na příjezd tramvaje ve směru do města. Zastávka není nijak hmatově označena a do tramvaje se nastupuje z vozovky.

***

Pro přístup ke služebně je možné využít i delší, avšak bezpečnější trasu.
Vystoupíme o 1 zastávku dál na zastávce Náměstí Republiky. Z tramvaje se vystupuje opět do vozovky, Proto přejdem ihned na chodník. Tam zabočíme doleva a pokračujeme dále podél zdi ve směru jízdy asi 15 metrů. Zde je signální pás, který nás přivede vlevo ke značenému přechodu přes ulici Dukelskou. Zde přejdeme na druhou stranu ulice.
Na druhé straně půjdeme po Náměstí Republiky, směrem pryč od Dukelské, podél zdí domů, které budeme mít po levé ruce. Asi po 150ti metrech zabočíme na rohu doleva a pokračujeme dalších cca 230 metrů po ulici Nováčkově, zdi domů máme stále po levé ruce. Služebnu dohledáme pomocí aktivace akustického majáčku.

***

Cesta zpět na zastávku náměstí Republiky je stejná. Na zastávku pro směr do města se dostaneme tak, že na rohu náměstí Republiky a ulice Dukelské zabočíme do leva a přejdeme v přímém směru postupně dva značené přechody za sebou přes Náměstí Republiky. Za druhým přechodem pokračujeme podél zdí ulice Dukelské, máme je po levé ruce.
Po 40ti metrech je mezi domy asi 6 metrů široká proluka a dalších 5 metrů za ní jsou vlevo kovové mříže. V tomto místě je zastávkový stojan tramvajové linky č. 4 ve směru do města. Zastávka je opět bez reliéfního značení a do tramvaje se také nastupuje z vozovky.

 

______________________________________________

 

 

Služebna Brno východ - Velkopavlovická 25 (tel.: 544 233 504)

Tato služebna je nejlépe dostupná trolejbusy číslo 25, 26 a 27. Vystupuje se na zastávce Bzenecká. Po vystoupení na zastávce ve směru ze Židenic zabočíme doprava a půjdeme v protisměru příjezdu podél levé hrany nástupiště, kterou tvoří prvních 30 metrů obrubník u parkoviště a dále v délce 25 metrů rozhraní s trávníkem. Následně přejdeme stále v přímém směru příjezdovou komunikaci k parkovišti. Není zde žádné reliéfní značení ani značený přechod. Na druhé straně narazíme, stále v přímém směru, na čtverec trávníku velkýasi 8 krát 8 metrů, který obejdeme zleva. Máme jej tedy po pravé ruce. Na jeho konci zabočíme doprava. Po cca osmi metrech Přijdeme ke značenému přechodu přes silnici, po které jsme přijeli trolejbusem. Po tomto přechodu přejdeme na protější chodník.
Na druhé straně dohledáme, od obrubníku asi 7 metrů vzdálený signální pás, který vede doleva k dalšímu přechodu a v přímém směru ke zdi nákupního centra. My půjdeme přímo, takže přijdeme ke zdi. Zde se otočíme doleva a dojdeme asi 1 metr na konec zdi. Tam se otočíme doprava a přejdem 3 metry široký prostor ke zvýšenému obrubníku. Dáme si jej po pravé ruce a podél něj půjdeme asi 40 metrů. Cestou je potřeba obejít dva sloupy veřejného osvětlení, vzdálené od sebe 20 metrů.
Hned za druhým sloupem se obrubník stočí doprava a my podél něj přijdeme ke zdi budovy. Zde se otočíme o 90 stupňů doleva a přejdeme 2 metry široký prostor k začátku nízké zídky. (Budeme stát na signálním pásu, který odbočuje doleva k přechodu.) My za touto zídkou zabočíme vpravo a podél ní přijdeme po šesti metrech k jinému signálnímu pásu, který nás po 12ti metrech přivede, opět směrem doleva ke značenému přechodu, po kterém přejdeme na protější stranu. Vozovka je jednosměrná, auta zde jezdí jen zprava.
Na protějším chodníku přijdeme podél signálního pásu ke zvýšenému obrubníku. Zde se otočíme doprava a půjdeme podél něj. Za obrubníkem je zprvu trávník a o kousek dál začínají keře. Po 25 metrech Obrubník odbočuje doleva a my odbočíme s ním. Po dalších dvanácti metrech obrubník končí. V tomto místě přejdeme v přímém směru asi 10 metrů široký volný prostor, kde dohledáme zídku, kterou bychom měli mít opět po levé ruce. Podél ní pokračujemedál v původním směru přibližně 25 metrů.
Na konci zídky zabočíme doleva a podél lavičky přijdeme asi po šesti metrech k prosklené stěně služebny. Pro kontrolu můžeme opět aktivovat akustický majáček. Zvonek je na levé zárubni ve výšce asi 160 cm od země. Dveře jsou od něj asi dva metry vpravo. Jsou dvoukřídlé, před nimi je velká rohož a otevírá se jejich pravé křídlo směrem ven. Přepážka služby je za dveřmi asi 2 metry šikmo vlevo.

***

Zpět půjdeme stejnou cestou až k posledně popisovanému přechodu přes jednosměrnou vozovku. S využitím signálních pásů po něm přejdeme a na druhé straně přijdeme až k zídce. U ní zabočíme doprava a půjdeme asi 4 metry, kde na ni navazuje signální pás, který nás přivede ke značenému přechodu. Po něm přejdeme na protější chodník. (Auta a trolejbusy zde jezdí opět jenom zprava.)
Na protějším chodníku půjdeme až ke zdi budovy, otočíme se doleva a podél ní přijdeme asi po 30ti metrech k zastávkovému stojanu trolejbusů číslo 25, 26 a 27 ve směru do Židenic. Na stojan nás opět upozorní signální pás.

 

______________________________________________

 

 

Služebna Brno Bystrc - náměstí 28. dubna 61 (tel.: 546 214 444)

Tato služebna se nachází v Bystrci, v blízkosti tramvajové zastávky Zoologická zahrada. Po vystoupení z tramvaje č. 1, 3 nebo 11, zabočíme doleva a cca 5 metrů před zastávkovým stojanem přejdeme směrem vlevo tramvajové koleje. Na místo pro přejití nás upozorní signální pás z reliéfní dlažby, který můžeme následně využívat na poměrně velkém úseku cesty na služebnu MPB v Bystrci.

Za kolejemi je asi 3 metry široký ostrůvek tramvajové zastávky ve směru do města. Označník je od tohoto místa asi 5 metrů vpravo. My však pokračujeme dále v přímém směru po přechodu přes vozovku, která je souběžná s tramvajovými kolejemi. Její dva jízdní pruhy jsou od sebe odděleny chráněným prostorem pro chodce. Proto si stačí hlídat napřed jen vozidla přijíždějící zleva a následně vozidla jezdící zprava. Protější chodník přejdeme napříč a za ním sejdeme 5 schodů dolů. Celou cestu nám orientaci usnadňují nainstalované signální a varovné pásy z reliéfní dlažby. Pod schody pokračujeme ještě 3 metry v přímém směru. Poté zabočíme doleva a stále podél signálního pásu přijdeme po cca patnácti metrech k obrubníku trávníku.

U obrubníku zabočíme doprava a jdeme, podél stánků vietnamských prodejců s oblečením, na něž dále navazují zdi okolních domů, přibližně 50 metrů. Cestou mineme 1 signální pás. Asi 8 metrů za ním se zeď domu lomí mírně doleva a po dalších cca patnácti metrech přijdeme ke druhému signálnímu pásu. Ten nás navede k přechodu přes vozovku. Jezdí zde auta i autobusy v obou směrech.

Na protějším chodníku přijdeme po šesti metrech , opět s využitím signálního pásu, šikmo vlevo k obrubníku. Postavíme se tak, abychom jej měli po pravé ruce a půjdem podél něj. Obrubník se záhy stáčí doprava a po deseti metrech odbočuje doprava asi 4 metry široký příjezd do garáže. My jej však mineme a pokračujeme v původním směru chůze, stále podél obrubníku po pravé ruce dalších 30 metrů. Poté se obrubník začne stáčet směrem doprava a obloukem nás otočí o 180 stupňů. Přivede nás k šesti schodům, po kterých vyjdeme nahoru. Před námi je vchod do Městského úřadu Bystrc. U vchodu zabočíme doleva a podél skleněné zdi přijdeme po deseti metrech ke krátkému a úzkému chodníku, který odbočuje směrem doprava. Na jeho konci jsou dveře do služebny městské policie. Pro ujištění si můžeme aktivovat hlasový majáček, umístěný nad těmito dveřmi.

Pozor! Pokud tento chodník mineme a půjdeme od zdi Městského úřadu rovně, tak hned za odbočujícím chodníčkem ke služebně MPB je 5 schodů dolů!

 

______________________________________________

 

Areál dopravní výchovy a vzdělávání Bauerova 7, Riviéra, tel.: 548 533 712

Na dopravní hřiště Městské policie Brno se dostanete nejsnáze ze zastávky Riviéra, kam můžete přijet autobusy č. 84 z Mendlova náměstí, 44 ve směru od Pisárek, nebo linky IDS JMK 405 a 406 v obou směrech. Zastávka je na znamení, proto je před vystupováním nutné dát řidiči znamení, aby vám zastavil.

Po vystoupení z autobusu ze směru od Mendlova náměstí jděte necelých 20 metrů proti směru příjezdu, podél umělé vodicí linie z puntíkové dlažby. Jděte tak, abyste ji měli po pravé ruce. Na jejím konci ukročte o krok vlevo a dohledejte rozhraní chodníku s trávníkem po levé ruce. Podél něj pokračujte dalších 30 metrů. Tam na trávník navazuje signální pás, který vás přivede k přechodu přes silnici. Silnice má dva jízdní pruhy z každé strany a je velice frekventovaná. Je zde však značený přechod se světelnou signalizací a uprostřed je dělící, úrovňový ostrůvek. Tlačítkem č. 5 si aktivujte akustický signál a přejděte na protější chodník. Na jeho vzdálenější straně dohledejte obrubník, který odděluje chodník od trávníku. U něj zabočte doprava.

Pokud přijedete na zastávku Riviéra ve směru od Pisárek, tak po vystoupení z autobusu jděte asi 30 metrů podél umělé vodicí linie proti směru jízdy. Přijdete na úroveň přechodu. Zde dohledejte levý okraj chodníku. Tvoří jej obrubník, který odděluje chodník od trávníku.

Dále jděte podél obrubníku 15 metrů. V přímém směru přejděte úzkou vozovku. Na protějším chodníku zabočte doleva a přejděte po mostě přes náhon. Zábradlí mostu máte po pravé ruce. Za mostem přejděte opět v přímém směru další úzkou vozovku. Auta zde jezdí v obou směrech, ale provoz je zde velice slabý. Na protějším chodníku zabočte doprava a podél varovného pásu z "puntíkové" dlažby jděte asi 10 metrů. Na konci tohoto pásu přejděte na levou stranu chodníku a podél obrubníku s trávníkem, máte jej po levé ruce, pokračujte v chůzi. Po 45 metrech se chodník lomí doleva a po dalších osmi metrech opět doprava. Fakticky tak obchází parkoviště aut mezi vozovkou a chodníkem. Po dalších necelých třiceti metrech přijdete ke vchodu do vstupní budovy dopravního hřiště.

Do budovy vedou dvoukřídlové dveře, otevírá se jejich pravé křídlo směrem ven. 3 metry za nimi jsou ještě jedny. Za nimi se už otevírá hala se stolky a židlemi, která slouží jako zázemí. Na protější stěně jsou dva automaty. Pravý je na teplé nápoje, levý na cukrovinky. V levém zadním rohu haly je východ do prostoru hřiště.

Pro cestu dále do školicího střediska, na tzv. "zámeček" zabočte u vchodu do dopravního hřiště doprava a jděte až na roh budovy. Zde sestupte z chodníku na úroveň vozovky, zabočte doleva a podél obrubníku po levé ruce jděte asi 80 metrů. Obrubník se za budovou snižuje, protože vlevo podél vozovky je parkoviště. Za ním se obrubník opět zvedne na původní výšku. To je místo, kde na parkoviště navazuje opět chodník. Vystupte na něj a podél jeho levé strany přijdete po pár krocích po mírném nájezdu ke vchodu do budovy "zámečku. Budete jej mít po levé ruce.

Dveře do budovy jsou dvoukřídlové, otevírá se jejich levé křídlo směrem dovnitř. Dva metry za nimi jsou další, stejné dveře, otevírají se však směrem ven. Dva metry za nimi je 5 schodů nahoru. Podél levého zábradlí vyjděte nahoru. Nad schody zabočte doleva, jděte podél zdi asi 4 metry, až narazíte na dveře po levé ruce. Naproti nim je přepážka recepce.

 

______________________________________________

 

 

A na úplný závěr ještě připomínám číslo centrální tísňové linky Městské policie s nepřetržitým provozem. Je to číslo 156.

 

Poslední aktualizace 3.4. 2016