POPIS ÚSTŘEDNÍHO AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ ZVONAŘKA BRNO

 

Tento popis je určen nevidomým osobám, které zvládají samostatnou chůzi s bílou holí. Přesto i jim doporučujeme, aby si před první cestou trasu prošli s vidícím průvodcem.
Ostatním nevidomým, kteří mají zájem se samostatně pohybovat, ale ještě si nejsou příliš jisti, pak doporučujeme, aby se obrátili na brněnský Tyfloservis s požadavkem, aby s nimi instruktor prostorové orientace a samostatného pohybu trasu nacvičil. Kontaktovat je můžete na tel číslech 541 212 810, nebo 608 572 335.

 

 

Půdorys ÚAN Zvonařka tvoří čtverec, jehož dvě protilehlé strany ohraničují budovy s čekárnou, předprodejem jízdenek, restauracemi, občerstveními, toaletami a podobně. Kolmo mezi nimi jsou umístěna nástupiště. Je jich celkem 9 a z pohledu od čekárny jsou značena zleva doprava písmeny A až I. Na každém nástupišti je pět stanovišť, která jsou číslována vždy od vzdálenější strany nástupiště. Z tohoto pohledu jsou tedy nejblíže stanoviště A5, B10, C15 atd. Na každém zastávkovém stojanu je na jeho pravém sloupku zboku umístěn braillský štítek s označením nástupiště/stanoviště a názvy cílových stanic odtud odjíždějících autobusů. V ose každého nástupiště je na chodníku před přechodem přes vozovku umístěn podpěrný sloup střechy. Postavíme-li se k němu tak, abychom jej měli po pravé ruce, přijdeme v přímém směru přes vozovku na nástupiště. Nádraží je celoplošně zastřešené.

 

ODCHOD Z NÁDRAŽÍ:

Přijedete-li do Brna z větší vzdálenosti, tak autobusy zpravidla zastavují u stanovišť, ze kterých také odjíždějí. Pro odchod z nástupišť můžete použít pěší cestu do města přes Galerii Vaňkovka. V tom případě půjdete po nástupišti ve směru jízdy až na jeho konec, v přímém směru přejdete vozovku a na chodníku, který slouží v některých případech také jako výstupní prostor příměstských autobusů, dohledáte hranu dvou schodů, které vedou v ose chodníku na přibližně dva metry širokou plochu před budovou, v níž najdete toalety, občerstvení, restauraci a pod. Podél hrany schodů půjdete doprava, kde si aktivujete hlasový majáček. Ten je umístěn nad střední částí spodní hrany schodiště, vedoucího k přístupové lávce do Galerie Vaňkovka. Vedle tohoto schodiště vlevo je ozvučený výtah, který je také možno použít.

Druhou možností odchodu z nádraží je prostřednictvím autobusů a tramvají MHD. V tom případě po vystoupení z autobusu půjdete po nástupišti proti směru příjezdu. Na konci nástupiště přejdete vozovku a vystoupíte na chodník před správní budovou. Zde je čekárna, jejíž vchod je osazen hlasovým majáčkem. Hned vedle něj vlevo jsou dveře do předsíňky, z níž vedou první dveře doleva na dámské, druhé pak na pánské toalety. Vpravo od majáčku je ve vzdálenosti asi třiceti metrů vchod do předprodeje místenek. (Budova předprodeje je asi o pět metrů odskočena od rohu čekárny a dveře jsou až na jejím vzdálenějším konci). Vlevo od majáčku do čekárny pak přijdete podél stěny občerstvení k ozvučenému nadchodu přes ulici Zvonařka a Plotní. Je zde majáček typu OHM. Přístup k lávce nadchodu je zešikmený a lomí se dvakrát o 180 stupňů doprava. Po přejití ulice Zvonařka zabočíte doprava a po další lávce přejdete ještě ulici Plotní, která tvoří se Zvonařkou klasickou křižovatku. Na druhé straně sejdete také po šikmé ploše, která se opět lomí dvakrát o 180 stupňů doprava. Na úrovni terénu pak zabočíte zase doprava a půjdete podél umělé vodicí linie z reliéfní dlažby asi 20 metrů ke smyčce tramvají. Kolem ní půjdete tak, abyste ji měli po levé ruce. Na konci přejdete na klepajícím semaforu vozovku ulice Dornych. Na jejím protějším chodníku zabočíte doleva a po přibližně padesáti metrech přijdete na nástupiště tramvají. Zastávka je na chodníku a je společná i pro autobusy MHD. Jezdí zde tramvaje linky číslo 12, směr Hlavní nádraží, Česká, Technologický park.

 

Aktualizace dne 9. 6. 2014