Hana Bubeníčková převzala cenu Mathildy Nostitzové

Laureátkou této ceny pro rok 2024 se stala naše paní ředitelka, Hana Bubeníčková. K udělení ceny řekla: „Dostat cenu za významnou pomoc zrakově postiženým od Nadačního fondu Mathilda byla pro mne velká čest. Uvědomíte si, že vaší práce si někdo všímá a především ji oceňuje. Stojí za ní stovky hodin práce, často nad rámec povinné pracovní doby, stojí za ní celá řada dalších lidí, kteří tomu, co děláte, fandí, provází vás, poradí, pomáhá. Bez přátel, kolegů a podporovatelů prostě není úspěchu. Cena Mathildy Nostitzové tedy patří všem, kteří mi kdy pomohli a pomáhají, věří mi a podporují."

Záznam z předávání cen (kamera Ondřej Šíp): odkaz

Nadační fond Mathilda vznikl v roce 2010 a jeho zakladatelkou a patronkou se stala paní hraběnka Mathilda Nostitzová. Hlavním nosným programem fondu je získávání finančních prostředků a podpora vybraných projektů podporující zrakově postižené. Nadační fond Mathilda organizuje vlastní chov, výchovu a výcvik vodicích psů, podporuje zrakově postižené hudební interprety a realizuje další vlastní projekty.

Cena Mathildy Nostitzové je udělována od roku 2022. Prvním laureuátem této ceny se stal in memoriam PhDr. Josef Cerha, zakladatel a dlouhodobý ředitel Tyfloservisu. Druhým laureátem se stal Jiří Mojžíšek, tvůrce softwaru pro nevidomé.