Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří v brněnském TyfloCentru

19. 10. 2023 - Letošní ročník DOD přinesl hned několik novinek a zajímavostí. V první řadě jsme návštěvníkům přiblížili náš záměr v příštím roce zrealizovat tzv. Tmavomodrou kavárnu, která bude první kamennou kavárnou v Brně, kde budou obsluhovat nevidomí lidé. Dále jsme se zaměřili na intenzivnější haptický prožitek našich návštěvníků. Ti měli možnost navštívit naši haptickou výstavu (ve tmě), jež prostřednictvím vybraných předmětů přibližovala konkrétní sociální služby. Na jednotlivých stanovištích bylo možné „osahat“ např. bílou hůl, braillský řádek, ozvučený míč nebo např. oddělovač žloutků a bílků. To však zdaleka nebylo vše. Pro tuto příležitost si dobrovolní zájemci z řad našich zaměstnanců nechali vyrobit masku ze sádry – záměrem bylo, aby se především klienti mohli blíže seznámit s pracovníkem, s nímž je dlouhodobě v kontaktu. Zhotovené masky tak dobře posloužili i výstavě samotné. Protože si letos připomínáme 125. let od narození básníka Josefa Chaloupky, jenž v první polovině 20. století svůj původní dům na Chaloupkově 7 odkázal nevidomým, proto jsme vystavili i bustu s jeho portrétem. Celá výstava byla zároveň doprovázena recitací jeho básní, které pro tuto událost připravila naše nevidomá klientka Lenka Řehánková.

Celkově se tato akce se snažila přiblížit veřejnosti, jak v běžném životě fungují lidé se zrakovým handicapem. Návštěvníci si mohli vyzkoušet chůzi s bílou holí bez zrakového vjemu, vychutnali si kávu ve tmě, seznámili se se zrakovými vadami. Mohli si také prohlédnout kompenzační pomůcky, které pomáhají zrakově postiženým při práci s počítačem nebo při zvládání každodenních činností v domácnosti. Veřejnost se také dozvěděla z přednášky, jak správně komunikovat s nevidomým, a také náš dlouholetý lektor Josef Konečný od prezentoval přednášku zaměřenou na architektonické a jiné bariéry z pohledu nevidomých, konkrétně jakou podobu mají, jak vznikají, a také jak jim předcházet. Návštěvníci také v hojném počtu navštívili naší dílnu HapAteliér, zaujala je natolik, že si následně odnesli, i některý z našich produktů přímo z naší kamenné prodejny.

Přidáváme prosbu o podporu v „lajkovací“ soutěži končící 31. 10. 2023 ve 20:00 hod. (viz výše Tmavomodrá kavárna).

Odkaz zde (stačí dát "lajk" uvedenému příspěvku): https://www.facebook.com/photo?fbid=337202398965347&set=pcb.337212118964375

Shrnutí Dne otevřených dveří

  • Více než 10 zážitkových aktivit.
  • Akce se zúčastnilo kolem 100 návštěvníků.
  • Mnoho kladných odkazů a to i naše novinky, jako byla např. haptická výstava.

Odkaz na fotogalerii: https://eu.zonerama.com/Link/Album/10538723

Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=zwIvDCZgxb0&t=2s

 

Poděkování

Letošní ročník považujeme, co do počtu návštěvníků za nejúspěšnější za poslední léta, ne-li za nejúspěšnější vůbec. Máme z toho velkou radost, a uděláme vše proto, abychom Vás ve stejné míře zaujali i příští rok. Třeba i tím, že se potkáme v již natrvalo přístupné Tmavomodré kavárně. Děkujeme veřejnosti za účast a za projevený zájem o tuto akci. Zároveň děkujeme všem našim zaměstnancům, kteří se podíleli na přípravě a hladký průběh celé akce. K našemu Dni otevřených dveří se připojili i brněnské odbočky SONS a sportovní sdružení Tandem Brno, kteří byli součástí zážitkového programu se zvukovou střelbou.  Na závěr děkujeme i všem dobrovolníkům, kteří nám přišli vypomáhat i díky vám, celá takto akce mohla proběhnout ke spokojenosti všech zúčastněných.