Vážení a milí,

děkujeme za přízeň a za to, že společně s námi podáváte pomocnou ruku na cestě tmou nebo ji přijímáte. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce ať se Vám dostane potřebného zdraví, radosti a pracovní pohody.

 

Těšíme se na pokračující spolupráci.

 

jménem všem pracovníků obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum Brno, o. p. s.

RNDr. Hana Bubeníčková, ředitelka

 

Popis:

Společná fotografie zaměstnanců.

V současné době máme téměř 50 zaměstnanců z toho je více než 50% lidí se zdravotním postižením. Díky přestěhování do nových prostor v roce 2020 jsme zlepšili pracovní podmínky právě kolegyním a kolegům s různým zdravotním omezením. Budova je bezbariérová. Důstojnějšího zázemí se dočkala i naše dílna HapAteliér, jejíž hlavní činností je výroba produktů z keramiky, z textilu, kartonáže a nově se zaměřuje i produkci dekorativních vonných vosků. Výloha prodejny je právem ozdobou celého Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky.

 

Nápis v Braillově písmu na fotografii si můžete vyluštit podle abecedy:

https://www.centrumpronevidome.cz/sites/default/files/inline-files/Braillská_abeceda.pdf