Terapeutická dílna HapAteliér

§67 sociálně terapeutické dílny dle zákona č. 108/2006 Sb., č. registrace 1103016

“Terapeutická dílna HapAteliér pomáhá nevidomým a slabozrakým lidem při získání, obnovení a udržení pracovních návyků a dovedností.”

Služba je v letech 2023 - 2025 součástí projektu Podpora vybraných služeb sociální prevence na území JMK, jeho realizátorem je Jihomoravský kraj. Projekt je podpořen z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věci a z rozpočtu města Brno.

     

Pomůžeme Vám

  • naučit se vytvářet různé řemeslné výrobky, například hrnky z keramické hlíny, ošatky z pedigu, věnce a košíky z vrbového proutí, ale taky ozdoby a šperky z korálků nebo pletené a tkané výrobky z vlny, svíčky, batikovaná trička a další;
  • připravit se na zaměstnání v rukodělné oblasti; budeme se Vám intenzivně věnovat a pomůžeme Vám zdokonalit Vaše dovednosti a pracovní návyky na takovou úroveň, která je potřebná pro pracovní uplatnění.

Pro naše klienty pořádáme tematické dílny, zaměřené na tvorbu výrobků k příležitosti ročních období a svátků, jako jsou Velikonoční, Vánoční, dušičkové dílny. Aktivity probíhají v místě dílny ve skupině lidí s podobným znevýhodněním a jsou poskytovány bezplatně.

Službu poskytujeme osobám

  • ve věku 16 let a více s těžkým postižením zraku nebo s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové, žijícím v Jihomoravském kraji,
  • s kombinovaným postižením zraku a sluchu pouze v případě, zajistí-li si samy vhodný způsob tlumočení.

Závažnost kombinovaného postižení a vhodnost poskytování služby bude řešena při osobním jednání s vedoucím služby.

Službu neposkytujeme osobám

  • bez zrakového postižení;
  • ve věku méně než 16 let;
  • s dalším postižením či poruchou chování, které znemožňuje domluvu a poskytování služby (např. těžké mentální postižení, těžké duševní onemocnění);
  • vykazujícím závažné známky agresivního chování vůči sobě nebo okolí (např. v případě autismu nebo jiných postižení nebo onemocnění);
  • s hluchoslepotou, které si nezajistily tlumočníka;
  • komunikujícím jiným než českým, popř. slovenským jazykem, které si nezajistily tlumočníka.

Další informace o službě

Roční kapacita naší služby je 50 klientů, denní kapacita je max. 8 klientů. Službu poskytujeme v naší dílně nově na adrese Chaloupkova 7, Brno.

Provozní doba dílny pro uživatele služby a zájemce o službu

  čas poskytování služby
pondělí 8:00 - 12:00  12:30 - 16:00
úterý 8:00 - 12:30* 13:00 - 16:30
středa 8:00 - 12:00* 12:30 - 16:00 **
čtvrtek 8:00 - 12:30* 13:00 - 16:30  /  9:00 - 12:00 pro neobjednané klienty
pátek 8:00 - 12:00* 12:30 - 14:30*

* v této době neprobíhá pravidelná práce v dílně, jedná se o čas vymezený pro individuální práci s objednanými klienty (uživateli služby a zájemci o službu)
** ve středu 1x měsíčně do 18 hod. poskytujeme službu studentům Střední školy pro zdravotně znevýhodněné (Brno, Kamenomlýnská 2)

Konkrétní termín využívání služby je výsledkem dohody mezi uživatelem a poskytovatelem, podle jeho možností.

Na tuto službu navazuje Chráněná dílna HapAteliér, která již zrakově postiženým může nabídnout pracovní uplatnění v rukodělných činnostech.

Kontakty

Chaloupkova 7, 612 00 Brno - Královo Pole
e-mail: hapatelier@centrumpronevidome.cz

Mgr. Petr Sýkora, Ph.D., vedoucí Dílny HapAteliér
tel. 515 919 772, 774 715 099

Bc. Helena Křížová, vedoucí sociální pracovnice služby
tel.: 515 919 775, 774 715 096

pracovnice služby
tel.: 515 919 774, 774 715 096

Zuzana Vašinová, DiS., sociální pracovnice

Mgr. Miriam Kohoutová, sociální pracovnice