Za pořádnou výzvou až na samotný vrchol

Jak asi z Vás mnozí ví, Pepa se už desítky let stará o to, aby město Brno bylo průchodné a bezpečné i pro osoby se zrakovým postižením. Je součástí poradního orgánu pro bezbariérové Brno a klíčový školitel všech řidičů Dopravního podniku města Brna. Tentokrát před ním nestála "bariéra", jako taková, ale rovnou pevná skála.

Rozhodl se totiž, že "na stará kolena" zdolá svoje první ferraty, nacházející se ve Víru, konkrétně se jedná o "Via ferrata Vír".

Vybral si mimo jiné místo, kde stojí přehrada, jenž je zásobárnou pitné vody, nejen pro Brno. Sám pouze vnímal obrysy skalisek, které se před ním tyčily, tomu ale nezabránilo v tom, aby udělal první krok po němž následoval další a další, až se s přispěním svých průvodců dostal na samotný vrchol. Nechť je jeho odvaha a kuráž inspirací i pro další osoby se zrakovým postižením. Věříme, že i pro Pepu to není žádná konečná.

Dodatek: Pepu můžete potkávat na lezecké stěně v Obřanech, zpravidla tam chodí na začátku nebo na konci návštěvní doby. Poznáte ho jednoduše podle trička s nápisem "nevidím". Bude určitě potěšen, když se k němu někdo přidá.