Půjčovna pomůcek

Půjčovna pomůcek nabízí kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postiženým. Vybavení půjčovny je prioritně určeno osobám se zrakovým postižením, ale může jej využít i široká veřejnost pro prezentační aktivity (prezentace ve školách, ve zdravotnických zařízeních apod.). 

Pomůcky půjčujeme

 • Zájemci o pomůcku při rozhodování, zda si pořídit pomůcku vlastní. Zápůjčka končí, když půjčující:
  • vyhodnotí, že mu pomůcka bude platná a vyhovuje mu, pomůcku si zakoupí, či začne řešit příspěvek na kompenzační pomůcku
  • vyhodnotí, že pomůcka pro něj není vhodná, hledá další řešení. S tím rádi pomůžou pracovníci Služby sociální rehabilitace a technické pomoci
 • Při potřebě překlenout období, kdy není vlastní pomůcka k dispozici (ztráta, oprava, zničení, čekání na vyřízení příspěvku). 
 • Jako podporu osvěty široké veřejnosti a rozvoje spolupráce s dalšími subjekty, ke studijním účelům.

Detailní pravidla zápůjček najdete ke stažení v bloku po pravé straně.

Pomůcky jsou určeny

 • Osobám starším 15 let s těžkým postižením zraku a osobám starším 15 let s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové. Osobám s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové, poskytujeme zapůjčení pomůcky tehdy, zajistí-li si vhodný způsob tlumočení (při sluchovém postižení) či jinou potřebnou pomoc související s jiným než zrakovým postižením (tělesné či jiné postižení).
 • Ostatním zájemcům, kteří pomůcky potřebují pro studijní či prezentační neziskové účely.

Pomůcky nepůjčujeme, pokud slouží ke komerci a na akcích, kde se vybírá poplatek (vstupné).

Co si můžete vypůjčit:

 • Hry a hlavolamy
 • Pomůcky pro komunikaci, čtení a psaní (Pichtův psací stroj, diktafon, bodátko, lupy aj.)
 • Pomůcky pro orientaci a měření (metry, indikátory hladiny, ColorText, dálkový ovladač VPN, bílé hole, textilní klapky na oči, počítače a specializované programy aj.)

Kompletní seznam všech pomůcek a ceník zápůjček najdete ke stažení v bloku po pravé straně.

Kontakt

TyfloCentrum Brno, o.p.s., Chaloupkova 3131/7, 612 00 Brno

pujcovna@tyflocentrumbrno.cz

Petr Kusák
tel.: 515 919 668 | 774 715 103
kusak@tyflocentrumbrno.cz