Kalkulace ceny rekvalifikačního kurzu

1. Náklady na učební pomůcky přepočtené na 1 rekvalifikační kurz
a) amortizace PC za dobu konání kurzu 4 000 Kč
b) papír, nosiče dat, opotřebování spec. hmatové cvičebnice a dalších pomůcek používaných při kurzu 800 Kč
2. Mzdové náklady přepočtené na 1 rekvalifikační kurz
a) část mzdových nákladů organizačního pracovníka (vedoucího oddělení) 3 000 Kč
b) mzda instruktora výpočetní techniky (včetně metodické přípravy na kurz) 28 000 Kč
3. Ostatní náklady přepočtené na 1 rekvalifikační kurz
a) sociální a zdravotní zabezpečení pracovníků 10 500 Kč
b) provozní náklady na učebnu (energie, nájem, úklid, údržba) 7 500 Kč
d) poštovné, tisk, účetní služby 1 200 Kč
Celkem 55 000 Kč