Klasifikace zrakového postižení

Základním měřítkem stupně zrakového postižení je zraková ostrost. Zraková ostrost do dálky se měří z 6 m (20 stop). Zraková ostrost (vizus) je zaznamenáván ve formě zlomku, v jehož čitateli je vzdálenost vyšetřovaného od optotypu v metrech a ve jmenovateli číslice po boku řádku, který vyšetřovaný ještě přečetl.Zraková ostrost na blízko je pak běžná vyšetřovací vzdálenost 40 cm.

Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila tuto tabulku kategorií zrakového postižení. V tabulce uvádíme také dřívější označení kategorií, které jsou dodnes používány a lépe vnímány.

Kategorie zrakových vad

kategorie charakteristika  zraková ostrost horší než  zraková ostrost stejná nebo lepší než
0  mírná nebo žádná zraková vada   6/18
3/10 (0,3)
20/70
1

 středně těžká zraková vada
 (střední slabozrakost)

6/18
3/10 (0,3)
20/70
6/60
1/10 (0,1)
20/200
2  těžká zraková vada
 (silná slabozrakost)
6/60
1/10 (0,1)
20/200
3/60
1/20 (0,05)
20/400
3  slepota 3
 (těžce slabý zrak) *)
3/60
1/20 (0,05)
20/400
     1/60 ****)
1/50 (0,02)
5/300 (20/1200)
4  slepota 4
 (praktická slepota) **)
      1/60 ****)
1/50 (0,02)
5/300 (20/1200)
vnímání světla
5  slepota 5
 (úplná slepota) ***)
žádné vnímání světla  

*) také koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně zdatného oka pod 45 stupňů

**) také omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena

***) i slepota se zachováním světlocitu s chybnou světelnou projekcí
(vnímání světla sehrává důležitou roli při orientaci; pokud nevidomá osoba umí určit směr, odkud světlo vychází, jedná se o významnou schopnost usnadňující orientaci v prostoru; pokud nevidomá osoba jen rozliší stav světlo tma, byla v minulosti chápána jako osoba s úplnou slepotou (kategorie 5), podle nové klasifikace jde o kategorii 4)

****) nebo počítání prstů na vzdálenost 1 metru

Stáhněte si tištěnou verzi:

Klasifikace zrakového postižení (WHO).pdf

Zdroj: https://mkn10.uzis.cz/prohlizec/H54