Organizace pro zrakově postižené - Jihomoravský kraj

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.
krajské pracoviště spolkové činnosti pro Jihomoravský kraj

Předsedkyně Krajské koordinační rady: Marie Hauserová

Oblastní odbočka Brno - sever

předsedkyně: Marie Hauserová, hauserova@sons.cz
Chaloupkova 7, 612 00 Brno
telefon: 778 412 715, 515 919 776
e-mail: brnosever-odbocka@sons.cz
web: www.sons.cz/brnosever

Oblastní odbočka Brno - střed

předseda: Josef Kaplan, kaplan@sons.cz
Chaloupkova 7, 612 00 Brno
telefon: 736 680 669, 515 919 776
e-mail: brnostred-odbocka@sons.cz
web: www.sons.cz/brnostred

Oblastní odbočka Kyjov

předseda: Pavel Švorba, svorba@sons.cz
Kyjov, Komenského 617, 697 01
telefon: 737 721 504
e-mail: kyjov-odbocka@sons.cz
web: www.sons.cz/kyjov

Oblastní odbočka Blansko

K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko
telefon: 775 438 123
e-mail: blansko-odbocka@sons.cz
web: www.sons-blansko.cz

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Chaloupkova 3131/7, 612 00 Brno
telefon: 515 919 770
e-mail: vedeni@tyflocentrumbrno.cz
web: www.centrumpronevidome.cz
RNDr. Hana Bubeníčková (ředitelka), bubenickova@tyflocentrumbrno.cz

Tyfloservis, o.p.s., pracoviště Brno

Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno
telefon: 541 212 810, mobil: 608 572 335 – 7
e-mail: brno@tyfoservis.cz
web: www.tyfloservis.cz
návštěvní dny pro klienty: ČT 13:00-18:00 (nutné se objednat)

Společnost pro ranou péči, pobočka Brno

Uzbecká 32, 625 00 Brno
telefon: 541 236 743, 777 234 134
e-mail: brno@ranapece.cz
web: www.ranapece.cz/brno
Mgr. Karla Němcová (vedoucí pobočky), tel. 777 234 034

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně‑Chrlicích

Chrlické náměstí 2/2, 643 00 Brno Chrlice
telefon: 545 558 102 (vrátnice), 545 558 188
web: www.centrumchrlice.cz
Jarmila Fialová (zastupující ředitelka), fialova@centrumchrlice.cz

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné

Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno
tel. SŠ: 543 212 531
tel. ZŠ, MŠ: 543 321 303
e-mail: sekretariat@sss-ou.cz
web: https://kamenomlynska.cz

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky - Masarykova univerzita

Komenského náměstí 2, 602 00 Brno
telefon: +420 549 49 1105; Mobil: +420 773 752 738
e-mail: teiresias@muni.cz
web: www.teiresias.muni.cz
PhDr. Petr Peňáz (ředitel pracoviště), penaz@teiresias.muni.cz

Tandem Brno, z.s. - sportovní aktivity pro lidi s těžkým postižením zraku

Chaloupkova 7, 612 00 Brno-Královo Pole
e-mail: tandembrno@gmail.com
web: www.tandembrno.org
Bc. Markéta Kristlová (předsedkyně)

VODICÍ PES, z.s.

Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno
telefon: 734 224 658
e-mail: klubovna@vycvikvodicichpsu.cz
web: www.vycvikvodicichpsu.cz/spolek
Mgr. Lenka Pláteníková, lenka.platenikova@vycvikvodicichpsu.cz

Slepecké muzeum

Technické muzeum města Brna
Oddělení dokumentace slepecké historie
Purkyňova 105, 612 00 Brno
telefon 541 214 409
e-mail: hlusi@tmbrno.cz
web: www.technicalmuseum.cz/expozice/kultura-nevidomych/
Mgr. Eliška Hluší, 541 421 488, 724 214 864