EVVO - Poznávání přírody s bílou holí

 • Poskytovatel dotace: Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor životního prostředí 

 • 2019
  • Registrační čísloJMK 058376/19/OŽP
  • Doba realizace: od 14.1. do 31.12. 2019
  • Místo realizace:Jihomoravský kraj
  • Hlavní cíl projektu:
   Poskytnout lidem se zrakovým postižením enviromentální vzdělání.
   Aktivní pohyb v přírodě.
   Zvýšení povědomí osob zrakově postižených o nutnosti ochrany životního prostředí.
  • Cílová skupina:zrakově postižení klienti SA
  • Klíčové aktivity: 
   Exkurze - KovoZoo
   Exkurze - NPR Lednické rybníky
   Exkurze - NPR Křivé Jezero
   Exkurze - Kunovský les
   Hodnotící setkání projektu
  • Rozpočet: dotace ve výši 50 000 Kč
  • Kontakty: Mgr. Lukáš Musil - odborný garant projektu
 • 2018
  • Registrační čísloJMK 052982/2018/OŽP
  • Doba realizace: od 22. 1. 2018 do 31. 12. 2018
  • Místo realizace:Jihomoravský kraj
  • Hlavní cíl projektu:
   Poskytnout lidem se zrakovým postižením enviromentální vzdělání.
   Aktivní pohyb v přírodě.
   Zvýšení povědomí osob zrakově postižených o nutnosti ochrany životního prostředí.
  • Cílová skupina:zrakově postižení klienti SA
  • Klíčové aktivity: 
   Exkurze - Mandlárna v Hustopečích
   Exkurze - Valtice a Česko-rakouské pomezí
   Exkurze - Baťův kanál
   Exkurze - Rudka u Kunštátu
   Exkurze - Sonnentor Čejkovice
  • Rozpočet: dotace ve výši 50 000 Kč
  • Kontakty:Lucie Fildánová, DiS. - odborný garant projektu
 • 2017
  • Registrační číslo043681/17/OZP
  • Doba realizace: od 23. 2. 2017 do 31. 12. 2017
  • Místo realizace:Jihomoravský kraj
  • Hlavní cíl projektu: Poskytnout lidem se zrakovým postižením enviromentální vzdělání a aktivní pohyb v přírodě.
  • Cílová skupina:zrakově postižení klienti SA
  • Klíčové aktivity: 
   Exkurze - Centrum EDEN v Bystřici nad Pernštejnem
   Exkurze - Lednicko-valtický areál
   Exkurze - Putování Pálavou
   Exkurze - Příroda Národního parku Podyjí
   Exkurze Chráněná krajinná oblast Bílých Karpat
  • Rozpočet: dotace ve výši 35 000 Kč
  • Kontakty:Mgr. Magda Ambrožová - odborný garant projektu