OŽP - Do přírody s bílou holí

 • Poskytovatel dotace: Magistrát města Brna - odbor životního prostředí 
 • 2019
  • Registrační číslo4219091555
  • Doba realizace: od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
  • Místo realizace:Jihomoravský kraj
  • Hlavní cíl projektu:
   Umožnit lidem s těžkým zrakovým postižením zraku aktivní pohyb v přírodě
   Motivovat osoby zrakově postižené k turistice
   Zprostředkovat pomocí přednášek a komentovaných exkurzí nové informace o přírodě
   Posilovat vnímání podnětů v přírodě
   Zvýšit povědomí o nutnosti ochrany přírody
   Seznámit osoby s těžkým zrakovým postižením s organizacemi, které se věnují ochraně přírody
  • Cílová skupina: zrakově postižení klienti SA
  • Klíčové aktivity: 
   Turistické exkurze v Brně a okolí
   Turistická „Tyfloliga”
   Ekologické vzdělávací programy (Spolek zahrady U Smrku, z.s.; Ing. Alena Prymková, Rezekvítek, Národní památkový ústav; JE Dukovany, Ing. Arnošt Mader, International Student Club MU Brno, Dopravní podnik města Brna; EkoCentrum Písečník, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty)
  • Rozpočet: dotace ve výši 39 000 Kč
  • Kontakty:Mgr. Magda Ambrožová - odborný garant projektu
 • 2018
  • Registrační číslo7217091221
  • Doba realizace: od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
  • Místo realizace:Jihomoravský kraj
  • Hlavní cíl projektu:
   Umožnit lidem s těžkým zrakovým postižením zraku aktivní pohyb v přírodě
   Motivovat osoby zrakově postižené k turistice
   Zprostředkovat pomocí přednášek a komentovaných exkurzí nové informace o přírodě
   Posilovat vnímání podnětů v přírodě
   Zvýšit povědomí o nutnosti ochrany přírody
   Seznámit osoby s těžkým zrakovým postižením s organizacemi, které se věnují ochraně přírody
  • Cílová skupina: zrakově postižení klienti SA
  • Klíčové aktivity: 
   Turistické exkurze v Brně a okolí
   Turistická „Tyfloliga”
   Ekologické vzdělávací programy (Spolek zahrady U Smrku, z.s.; Ing. Alena Prymková, Dopravní podnik města Brna; EkoCentrum Písečník, Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty)
  • Rozpočet: dotace ve výši 28 000 Kč
  • Kontakty:Mgr. Magda Ambrožová - odborný garant projektu
 • 2017
  • Registrační číslo7217091221
  • Doba realizace: od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
  • Místo realizace:Jihomoravský kraj
  • Hlavní cíl projektu:
   Umožnit lidem s těžkým zrakovým postižením zraku aktivní pohyb v přírodě
   Motivovat osoby zrakově postižené k turistice
   Zprostředkovat pomocí přednášek a komentovaných exkurzí nové informace o přírodě
   Posilovat vnímání podnětů v přírodě
   Zvýšit povědomí o nutnosti ochrany přírody
   Seznámit osoby s těžkým zrakovým postižením s organizacemi, které se věnují ochraně přírody
  • Cílová skupina: zrakově postižení klienti SA
  • Klíčové aktivity:
   Turistické exkurze v Brně a okolí
   Turistická „Tyfloliga”
   Ekologické vzdělávací programy (Ing. Alena Prymková; EkoCentrum Brno, Cestovatelské besedy s Vítem Matlochou, Dům přírody Moravského krasu, Zoo Brno, Přírodní zahrada u Smrku)
  • Rozpočet: dotace ve výši 38 000 Kč
  • Kontakty:Mgr. Magda Ambrožová - odborný garant projektu