NÁVOD NA OBSLUHU VYSÍLAČŮ VPN 01 A VPN 03.

 

 

VPN 01 | VPN 03 | VPN 403

 

Vysílač VPN 01 - samostatná krabička

Vysílačem VPN 01 je možno vyslat pomocí šesti tlačítek šest povelů. Mezi tlačítky 1 a 2 je umístěna hmatná značka pro jednoduchou orientaci na klávesnici. Jednotlivá tlačítka plní tyto funkce:

TLAČÍTKO 1:

TLAČÍTKO 2:

TLAČÍTKO 3:

TLAČÍTKO 4:

TLAČÍTKO 5:

TLAČÍTKO 6:

Trvalým stiskem tlačítek 2 až 6, lze po dobu držení vyvolat opakované vysílání příslušného povelu s periodou asi 2 vteřiny (autorepeat).

Vysílač VPN 01 je vybaven akustickou indikací vyslání povelu a stavu baterií. K této indikaci dojde při stisku kteréhokoliv tlačítka. Dvojí pípnutí ukazuje na správnou funkci a dobrý stav baterií, jedno pípnutí upozorňuje na snížení vysílaného výkonu a nutnost v nejbližší době vyměnit baterie. Stisknutí, které nevyvolá akustickou odezvu vůbec nebo vyvolá odezvu, která je přerušovaná (chrastění), ukazuje na nefunkčnost vysílače z důvodu vybití baterií nebo jiné závady.

 

VÝMĚNA BATERIÍ:

Vysílač VPN 01 je napájen dvěmi články 1,5V typu LADY, 4001, LR1, AM5, SUM5, N nebo R1. Při jejich výměně postupujeme následovně:

 

Obrázek vysílačů VPN 01 a VPN 03. kliknutím spustíte zvuk.

Vysílače VPN 01 (samostatný) a VPN 03 (zabudovaný v rukojeti slepecké hole)

 

Vysílač VPN 03 - zabudovaný ve slepecké holi

Tímto vysílačem je možno vyslat žádané povely pro dálkové ovládání akustických orientačních zařízení pomocí tří tlačítek. Vysílač je umístěn v horní části bílé orientační hole 5tidílné skládací typu OrS5. Tlačítko 1 je nejblíže rukojeti hole (nahoře), tlačítko 2 je uprostřed a tlačítko 3 je nejblíže špičce hole (dole). A jaké jsou jejich funkce?

TLAČÍTKO 1:

TLAČÍTKO 2:

TLAČÍTKO 3:

Trvalým stiskem tlačítek 2 nebo 3 lze po dobu držení vyvolat opakované vysílání příslušného povelu s periodou asi 2 vteřiny (autorepeat).

 

VÝMĚNA BATERIÍ:

Vysílač VPN 03 je napájen dvěmi články 1,5V typu LADY 4001, LR1, AM5, SUM5, N nebo R1. Je vybaven akustickou indikací vyslání povelu a stavu baterií. K této indikaci dojde při stisku libovolného tlačítka. Dvojí pípnutí ukazuje na správnou funkci a dobrý stav baterií, jedno pípnutí upozorňuje na nutnost v nejbližší době vyměnit baterie. Stisknutí, které nevyvolá akustickou odezvu vůbec nebo vyvolá odezvu, která je přerušovaná (chrastění), ukazuje na nefunkčnost vysílače z důvodu vybití baterií nebo jiné závady. A jak baterie v případě potřeby vyměníme?

POZOR!!! PŘI VÝMĚNĚ BATERIÍ NIKDY NEPOVOLUJEME ZAPUŠTĚNÝ ŠROUB NA BOKU VRCHNÍ ČÁSTI HOLE POD DRŽADLEM!!!

 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Vysílaný kmitočet: 86,790 MHz
Výkon vysílače: 10 mW
Modulace FSK
Kmitočtový zdvih: *3 kHz
Napájecí napětí: 3 V (2 x 1.5V LADY, 4001, LR1, AM5)
Odběr proudu při vysílání povelu: cca 20 mA
Doba trvání vysílání povelu: cca 100 ms
Dosah: min. 30 m
Rozsah pracovních teplot: -20 až +60°C
Rozsah skladovacích teplot: -40 až +60°C
Rozměry VPN 01: 46x21x85 mm (se sponou)
Váha VPN 01: cca 60 g
Norma: ČSN ETS 300 220

 

 

Obrázek vysílače VPN 403.

Nový typ vysílače VPN 403 (zabudovaný v rukojeti slepecké hole)

 

Vysílač VPN 403-FMA CS

Také tento vysílač je zabudovaný do rukojeti bílé orientační hole a má jen 3 tlačítka. Jeho výhody oproti vysílači VPN 03 spočívají v tom, že tlačítka jsou podstatně větší a lépe hmatná, lze jej přepnout i na frekvence používané na Slovensku, ale především je z tohoto vysílače možné vysílat každý ze šesti používaných povelů samostatně tak, jak to umí VPN 01. Jak je to možné? Pro vyslání dvou sousedících povelů se používá buď krátký (do 1 sec.) nebo dlouhý (1 až 2 sec.) stisk tlačítka. Tímto způsobem je tedy možné aktivovat:

Tlačítko 1, krátký stisk

Tlačítko 1, dlouhý stisk

Tlačítko 2, krátký stisk

Tlačítko 2, dlouhý stisk

Tlačítko 3, krátký stisk

Tlačítko 3, dlouhý stisk

Vysílač VPN03/FMA lze použít jak na území České, tak i Slovenské republiky. Přepnutí se aktivuje současným stiskem Tlačítek 2 a 3 po dobu delší než 3 sec. Stav je indikován zvukem znaků "C" a "S" Morseovy abecedy (ČR čárka, tečka, čárka, tečka, SR tři tečky).

Stejně jako oba předchozí modely, tak i tento je vybaven akustickou indikací vyslání povelu a stavu baterií. Po každém stisku kteréhokoliv tlačítka se ozve dvojí pípnutí, které signalizuje, že je vše v pořádku. Ozve-li se pouze jedno pípnutí, tak je to signál slabého vysílaného výkonu v důsledku slábnoucích baterií, které bychom měli co nejdříve vyměnit. Stisknutí, které nevyvolá akustickou odezvu, ukazuje na nefunkčnost vysílače z důvodu vybití baterií nebo jiné závady. Výměna pak probíhá stejně jako u modelu VPN 03.

 

Technická specifikace

Vysílaný kmitočet 86,79 MHz (ČR), 87,10 MHz (SR)
Výkon vysílače max. 6 mW
Typ modulace FSK
Kmitočtový zdvih typ. ± 3 kHz
Napájecí napětí 3V (2x1.5 V, Mikro AAA)
Proudový odběr při vysílání povelu cca 30 mA
Doba trvání vysílání povelu cca 100 ms
Rozsah pracovních teplot - 20 °C až + 60 °C
Rozsah skladovacích teplot - 40 °C až + 70 °C
Váha s bateriemi cca 210g

 

Zařízení vyrábí, záruční i pozáruční opravy a servis provádí firma:
APEX, s.r.o., Na Ochoze 581, 252 42 Jesenice (u Prahy)
tel.: 241 090 650, 241 090 619
mobil: 724 548 628
e-mail: info@apex-jesenice.cz
web: www.apex-jesenice.cz

 

 

Aktualizace 1.9. 2020