Výroční cena minista zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče za rok 2014

Výroční cena minista zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče za rok 2014

Ministr zdravotnictví České republiky
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
uděluje u příležitosti Mezinárodního dne zdravotně postižených


Výroční cenu za rozvoj zdravotně sociální péče za rok 2014
RNDr. Haně Bubeníčkové


za mimořádně zásluhy v oblasti péče o nevidomé v České republice


V Praze 3. prosince 2014
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
ministr