logo TyfloCentra Brno, o.p.s. - odkaz na úvodní stranu

Slepotou život nekončí...



Asistenční služby nevidomým
(§ 42 Zák. 108/2006 Sb.)

Číslo registrace (identifikátor): 70 533 08

Poslání asistenční služby

Asistenční služby nevidomým jsou především terénní, ale i ambulantní služby, zaměřené na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. Nenahrazuje pečovatelskou službu, vychází ze zásad aktivního přístupu samotného klienta a dopomoci asistenta, který nahrazuje chybějící zrak.

Cíle asistenčních služeb

 1. Klient, který se dostane na místa, kam by se samostatně nedostal.
 2. Klient, který získává v průběhu služby informace o světě kolem sebe, běžně vnímané zrakem.
 3. Klient, který má umožněný sociální kontakt a setrvává ve svém přirozeném sociálním prostředí.
 4. Klient, který může žít život běžným způsobem jako jeho vrstevníci, aktivně se na tom podílí a v rámci svých možností jedná samostatně.

Forma poskytování služby

Zásady asistenční služby

Práce s klientem

Cílová skupina klientů

 1. osoby se zrakovým postižením od 16 let;
 2. osoby s kombinovaným postižením – osoby s více vadami, z nichž jedna je těžké zrakové postižení; asistenční služby nemohou být poskytnuty osobám, které kromě těžké zrakové vady vyžadují specifický způsob komunikace: lidé s hluchoslepotou nebo osoby, které mají kromě zrakového postižení i jiný druh postižení, znemožňující běžnou komunikaci. Doprovody nemohou být poskytnuty osobám, které kromě těžké zrakové vady používají k pohybu invalidní vozík.

Popis služby

Asistenční služby zahrnují

 1. průvodcovskou službu
 2. předčitatelskou službu
 3. další asistenční služby (pomoc s pořízením dopisů, vyplnění formulářů, pomoc s tříděním osobních věcí v domácnosti včetně pomoci při popisování věcí (nákup, prádlo, CD apod.), pomoc při nákupech s výběrem zboží, pomoc s roztříděním nákupu v domácnosti

Asistenční služby poskytujeme jako

Doba poskytování asistenčních služeb

Kontakty a další informace

Brno

Regionální pracoviště

Břeclav

Znojmo

Moravský Krumlov

Písemné objednávky, objednávky e-mailem

 1. písemná objednávka nebo objednávka e-mailem musí být doručena nejméně tři pracovní dny předem,
 2. musí obsahovat minimálně jméno a příjmení klienta a funkční telefonické spojení s klientem,
 3. který den, v jakém čase a jaké služby klient požaduje

Telefonické objednávky

Hovořte pomalu, jasně a zřetelně. Neneseme odpovědnost za neúplné, nesprávné či nezřetelné údaje.

V době hlavních školních prázdnin je poskytování služby značně omezeno z důvodů rekondičních a letních pobytů a táborů a z důvodu čerpání dovolených zaměstnanců. Požadavek na poskytnutí služby v tomto období je nutné s dostatečným předstihem konzultovat.

Podrobně:


Vyhledávání


Regionální střediska


Facebook


Dobrovolnictví

Máme akreditaci Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby.



Odborná praxe

Nabízíme praxi studentům sociálních, speciálně pedagogických či výtvarných oborů (VŠ, VOŠ).



Dárci


Děkujeme za podporu.


Pravidelně nás dotují


Doporučujeme



Dotazy

Veškeré připomínky zasílejte na adresu webmaster@tyflocentrumbrno.cz
K jakémukoliv užití textů a obrázků, uveřejněných na tomto serveru, je třeba souhlas provozovatele.
Prohlášení o přístupnosti © TyfloCentrum Brno, o.p.s. 2002-19
Hostováno na WEDOS.CZ