Asistenční služby nevidomým

Tato služba byla poskytována do 31.12.2022.
Nabídku této služby najdete nyní v rámci Sociální rehabilitace zrakově postižených.

§42 průvodcovské a předčitatelské služby dle zákona č. 108/2006 Sb., č. registrace 7053308

“Asistenční služby nevidomým pomáhají nevidomým a slabozrakým lidem při obstarávání jejich osobních záležitostí, které nejsou schopni v důsledku zrakového postižení sami bez pomoci zvládnout.”

Služba byla financována ze státního rozpočtu a spolufinancována Jihomoravským krajem a městy Brno a Znojmo

Pomohli jsme

 • s doprovodem na nákup
 • s doprovodem k lékaři
 • s doprovodem na úřad, do banky, na poštu
 • s doprovodem na kulturní a volnočasové aktivity
 • s doprovodem na MHD, vlak či jinde
 • s přečtením etiket a návodů u zboží
 • s přečtením pošty, dokumentů, studijních materiálů, knih
 • se zrakovou kontrolou domácnosti (zraková asistence při třídění nákupu, oblečení, prádla na praní, recyklovatelného odpadu, atd.)

Služba je poskytována za úhradu.
Ceník a pravidla poskytování naleznete v přiložených dokumentech na této stránce.

Službu jsme poskytovali osobám

 • ve věku 16 let a více se zrakovým postižením
 • ve věku 16 let a více s těžkým zrakovým postižením v kombinaci s dalším hendikepem (závažnost kombinovaného postižení a vhodnost poskytování služby bude řešena při osobním jednání s vedoucím služby.)

Službu jsme neposkytovali osobám

 • ve věku méně než 16 let
 • bez zrakového postižení
 • s dalším postižením či poruchou chování, které znemožňuje domluvu a poskytování služby (např. těžké mentální postižení, těžké duševní onemocnění);
 • vykazující závažné známky agresivního chování vůči sobě nebo okolí (např. v případě autismu nebo jiných postižení nebo onemocnění);
 • s těžkým pohybovým omezením (např. během pohybu potřebují oporu jiné osoby či významnou fyzickou pomoc jedné nebo více osob);
 • s hluchoslepotou, které si nezajistily tlumočníka
 • komunikujícím jiným než českým, popř. slovenským jazykem, které si nezajistily tlumočníka

Další informace o službě:

Roční kapacita služby je 60 osob.
Službu jsme poskytovali ve městech Brno a Znojmo, dříve i v Břeclavi a Moravském Krumlově.

Poskytovali jsme řadu fakultativních služeb

 • Vybrané záležitosti klienta bez jeho účasti
  • vyzvednutí receptu u lékaře / vyzvednutí léků v lékárně
  • vyzvednutí / odnesení zvukových knih v knihovně / do knihovny
  • vyzvednutí / odnesení dokumentů, tiskovin, formulářů
  • vyzvednutí / odnesení drobných věcí z opravy / na opravu
  • vyzvednutí / odnesení poštovních zásilek (balíků do 1 kg).