Mobilita v Brně

Mobilita - schopnost se pohybovat především ve venkovním prostředí a orientovat se v něm bez kontroly zrakem, je jedním ze základních předpokladů integrace těžce zrakově postižených lidí do společnosti a také na pracovní trh.

Pomáhají k tomu:

  • především kurzy prostorové orientace a samostatného pohybu pro nevidomé (Tyfloservis, o.p.s.),
  • registrovaná sociální služba s názvem Asistenční služby nevidomým, kterou poskytuje TyfloCentrum Brno, o.p.s. - mobilita s dopomocí (doprovod a nezbytné seznamování s vizuálními informacemi v terénu),
  • další průvodcovské služby, např. v MHD Brno nebo na vlakových nádražích.

Aby se nevidomým pohybovalo a orientovalo po ulicích našich měst co nejlépe, je potřeba zejména venkovní, ale i interní prostředí přizpůsobit potřebám samostatně se pohybujících osob bez kontroly zrakem. Na celostátní úrovni se tímto úkolem zabývá Metodické centrum pro odstraňování architektonických bariér SONS ČR.

V našich ulicích i přes mnohaletou práci zejména v oblasti legislativy zůstává mnoho překážek, které je potřeba neustále mapovat, upozorňovat na ně, snažit se o jejich odstranění, a tak zlepšovat přirozené prostředí bez bariér nejen pro zrakově postižené.

Nebuďte proto lhostejní a obraťte se na nás s každou maličkostí, která vám připadá jako překážka pro bezpečný pohyb nevidomých osob. U skutečných překážek se pokusíme vyjednáváním s kompetentními úřady o jejich odstranění, ostatní vysvětlíme.

Konzultant pro odstraňování architektonických bariér - Josef Konečný (TyfloCentrum Brno),
e-mail: bariery@centrumpronevidome.cz
telefon: 774 715 110

S čím se můžete na našeho konzultanta obrátit:

  1. překážky v ulicích našich měst, bránících bezpečnému pohybu nevidomých,
  2. nefunkční signalizační majáčky, ať už na veřejných budovách, vozidlech MHD či semaforech,
  3. pomoc při stanovení bezbariérového řešení staveb,
  4. další informace o mobilitě nejen v Brně.

Vše o bariérách v Brně se dočtete na webu bariery.centrumpronevidome.cz, který spravuje náš konzultant pro odstraňování architektonických bariér, Josef Konečný.