Průvodcovské služby nevidomým v Brně

Doprovázení nevidomým občanům má v Brně poměrně velkou tradici. Před rokem 1990 ji poskytovali nejrůznější dobrovolníci z řad tehdejšího Svazu invalidů, později po roce 1990 i Česká unie nevidomých a slabozrakých a Společnost nevidomých a slabozrakých, které se v roce 1996 sloučili (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých). Po vzniku společnosti TyfloCentrum Brno, o.p.s., kterou založila SONS, převzala od roku 2001 tuto službu nejprve v Brně a pak i na jiných místech Jihomoravského kraje právě tato společnost. Podle Zákona o sociálnívh službách není tato registrovaná sociální služba poskytovaná zcela zdarma, ale klient uhradí příspěvek ve výši 120 Kč/hod..

I jiné instituce si uvědomují potřebnost pomáhat potřebným na cestách. Proto v Brně vznikly další iniciativy, které alespoň z části umožňují bezpečný pohyb našich těžce zrakově postižených spoluobčanů:

  • Průvodcovská služba Dopravního podniku města Brna

V Brně je také možné využívat průvodcovské služby Dopravního podniku města Brna "DP asistent", kterou zajišťují jejich revizoři. Ti vám pomohou nejen při nástupu a výstupu, ale i při vyhledávání optimálního spojení nebo v neočekávaných situacích, kterými mohou být například výluky v dopravě. Nezajišťují však doprovod na jiná místa v Brně. Služba je poskytována bezplatně a je nutno si ji objednat s předstihem, alespoň 24 hodin v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin na Novobranské ulici číslo 18 u poslední pokladny nebo na tel. číslech: 543 17 43 18, případně 723 980 676.

  • Průvodcovská služba na vlakových nádražích (poskytovaná pracovníky Českých drah)

Zájemci o průvodcovskou službu na vlakových nádražích, volejte univerzální číslo kontaktního centra Českých drah 840 112 113, případně 221 111 122. Zde lze objednat službu na kterémkoliv nádraží v České republice. Po vytočení čísla 840 112 113 se vám ozve automat, vy ale vyčkejte na spojení s operátorem, u něhož lze službu objednat. Tuto službu je nutné objednat 24 hodin předem. Průvodcovská služba ČD pomáhá při přestupu z jednoho vlakového spoje na druhý nebo pomůže při výstupu z vlaku a následně pomůže doprovodit zrakově postiženou osobu k východu z dopravního terminálu a naopak.

Zrakově postižený zájemce o tuto službu musí být označen bílou slepeckou holí.

V Brně je možné také volat na tel. 972 625 431