Praxe

Jedná se o studijní pobyt na pracovišti za účelem seznámení s prostředím a konkrétní pracovní činností organizace. 
Z kapacitních důvodů můžeme přijímat pouze tři praktikanty současně.

Pro koho je odborná praxe určena

Nabídka je určena pro studenty vysokých a vyšších odborných škol se zaměřením:

 • sociálním a speciálně pedagogickým (obory sociální práce, sociální pedagogika, speciální pedagogika apod.);
 • výtvarným (sociálně terapeutická dílna pro zrakově postižené);
 • pro ty, kteří hledají podklady pro vypracování diplomových a absolventských prací o osobách s těžkým postižením zraku
 • na základě písemné žádosti v odůvodněných případech lze výjimečně přijmout i studenty jiných oborů.

Odborné praxe účastníkům rekvalifikačních kurzů "pracovník v sociálních službách" poskytujeme pouze v případě, že realizátor rekvalifikačních kurzů se s námi na praxích předem dohodne.

V případě zájmu o odbornou praxi nebo hospitaci

 • Zašlete vyplněnou Žádost o absolvování odborné praxe (viz soubor ke stažení v bloku napravo) na emailovou adresu personalisty: praxe@tyflocentrumbrno.cz.
 • Žádost je nutné podat nejméně 14 dní před zamýšlenou praxí.
 • Personalista Vaši žádost vyhodnotí a oznámí Vám do 10 pracovních dní od podání předběžné rozhodnutí, zda a kdy budete moci odbornou praxi absolvovat.
 • Nevhodný čas pro absolvování praxe jsou hlavní prázdniny (červenec, srpen), kdy zaměstnanci čerpají dovolené.

Obecný průběh praxe

 1. Rozhovor s personalistou;
 2. rozhovor s vedoucím praxe, informace o organizaci, nabídce služeb;
  • projednání plánu praxe a jeho zpracování;
  • seznámení s prostředím a pracovníky;
 3. odborné školení v oblasti kontaktu s osobami s těžkým postižením zraku. Jedná se o podmínku pro aktivní zapojení do služeb organizace a kontaktu s klienty;
 4. realizace praxe;
 5. zhodnocení.

Obecný průběh hospitace

Při hospitaci je první část zaměřena na teoretické seznámení s poskytovanými službami.
V druhé části se cíleně zaměřujeme na tu oblast, které je pro praktikanta podstatná.

Oblasti zahrnuté do praxe:

 • asistenční služba pro zrakově postižené (seznámení s průběhem a v případě souhlasu klienta náhled na službě);
 • odborné poradenství (seznámení s průběhem a v případě souhlasu klienta náhled na službě;
 • sociálně aktivizační služby (náhledy na aktivitách - exkurze, komentované vycházky, vzdělávací či relaxační aktivity, Paměťolamy, Zpívání ku zdraví, pohybové aktivity atd.);
 • sociální rehabilitace (např. nácviky vaření, sociálních dovedností nebo seberozvoje, kurzy PC pro zrakově postižené);
 • sociálně terapeutická dílna (výtvarná - náhled při výtvarné činnosti);
 • ostatní výpomoc (sbírka Bílá pastelka, Tmavomodrý festival, atd.), prezentační akce (vč. exkurzí).

Do praxe je zahrnuta práce v terénu, v klubovně i v kanceláři. Je cílena na seznámení  se specifiky práce se zrakově postiženými klienty.
V případě zájmu lze pokračovat jako dobrovolník v TyfloCentru Brno, o.p.s.

Místo

Převážná část odborné praxe probíhá v Brně. Má-li však student zájem a dovolují-li to podmínky na pracovišti, může navštívit i některé z regionálních pracovišť na dobu 1 až 2 dnů (v závislosti na celkové délce praxe).

Cena

100,- Kč /osoba 
Cena zahrnuje odborné školení pro doprovody nevidomých v délce  cca 4 hodiny (2 hodiny teorie, 2 hodiny praxe).

Kontakt

praxe@tyflocentrumbrno.cz