O nás

Jsme obecně prospěšná společnost, která již více než 20 let své služby poskytuje v Jihomoravském kraji.
Náš název je TyfloCentrum Brno a jsme

Pomáháme nevidomým a slabozrakým lidem zvyšovat jejich samostatnost a posilovat jejich začleňování do společnosti. Věnujeme se také osvětě veřejnosti v této oblasti. Jsme tu pro všechny, kteří potřebují z důvodu zrakové nedostatečnosti pomoc a podporu, a Jihomoravský kraj je jejich bydlištěm nebo zde studují, pracují, žijí.

Osvětu veřejnosti realizujeme prostřednictvím vzdělávacích a informačních aktivit.

Společným cílem činností našich služeb je vést klienta

  • k samostatnosti a nezávislosti,
  • ke zkvalitnění jeho života, zlepšování životních podmínek,
  • k podpoře společenského a kulturního uplatnění,
  • k dosáhnutí integrace společnosti na zásadě rovnosti,
  • k rozšiřování možností pracovního uplatnění a uplatnění všestranných zájmů.

Zásady, jimiž se řídíme:

  • profesionalita a odbornost,
  • respektování vlastní vůle klientů,
  • podpora osobní iniciativy a aktivního zájmu klientů,
  • individuální přístup.

Cílová skupina

Služby poskytujeme osobám od 16 let s těžkým postižením zraku nebo s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové, osobám s kombinovaným postižením zraku a sluchu poskytujeme služby tehdy, zajistí-li si sami vhodný způsob tlumočení.
V případě oblasti kompenzačních pomůcek na bázi ICT poskytujeme služby také dětem starším 7 let.

Cílovou skupinou je také veřejnost v územní působnosti organizace.

Vize

Nový Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky společně s našimi regionálními pracovišti se stanou stabilním zázemím pro všechny, kteří řeší potřeby vyplývající z těžkého zrakového postižení. Nabídneme nové a rozšířené možnosti řešení potřeb našich klientů.
Neustálým sledováním celospolečenského vývoje, zejména v oblasti demografické, zdravotní a sociální, budeme průběžně přizpůsobovat nabídku služeb a činností tak, abychom byli stálým zázemím pro ty, kteří nás z důvodu zdravotních a sociálních komplikací spojených se zrakovým postižením potřebují. Usilujeme o stabilní tým spolupracujících odborníků, kterým nabízíme zajímavou práci a podporu.

Struktura společnosti

Kdo naši činnost pravidelně financuje