Braillský řádek pro gramotnost a aktivní čtení nevidomých

 • Poskytovatel dotace: Nadační fond Českého rozhlasu (sbírka Světluška, program „Fond Kaufland – asistivní technologie a kompenzační pomůcky“)

 • Doba realizace: 1. 1. - 1. 12. 2022
 • Místo realizace: Brno, Chaloupkova 7, Dům služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky
 • Hlavní cíl projektu: Cílem projektu je pořídit novou verzi kompenzační pomůcky braillský řádek, která bude sloužit pro poradenství a výuku nevidomých klientů a zájemců o tuto pomůcku. Výuku a poradenství pro nevidomé klienty realizují dva nevidomí lektoři.
 • Cílová skupina: Cílovou skupinou jsou nevidomí lidé, kteří aktivně pracují s PC
 • Výstupy projektu:
  • 1. nákup pomůcky Eurobraille Esys 40,
  • 2. poskytování lekcí používání pomůcky a využívání všech funkcí nevidomým klientům.
 • Rozpočet: 99 000,- Kč
 • Kontakty:  Mgr. Petr Sýkora, Ph.D. - odborný garant projektu