Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené

 • Registrační číslo: PVP/154/413/19
 • Poskytovatel dotace: MZČR 

 • Spolupracovali: Ing. Martin Klinger – webmaster, Ing. Petr Karásek – autor, Mgr. Radek Pavlíček – autor
 • Doba realizace: od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019
 • Hlavní cíl projektu: Aktualizace publikace: Kompenzační pomůcky pro uživatele se zrakovým postižením
 • Cílová skupina: Odborná veřejnost
 • Klíčové aktivity:
  • převod stávající publikace z HTML kódu do redakčního systému Drupal,
  • práce na aktualizaci publikace,
  • zveřejnění elektronické podoby,
  • distribuce publikace.
 • Rozpočet projektu: 363 000 Kč (z toho 254 000 Kč dotace Ministerstva zdravotnictví)
 • Kontakty: Mgr. Martin Vrána - odborný garant projektu