Udělejte si radost krásným okrasným či užitkovým předmětem nebo potěšte své přátele a známé. Malá dílna velkých zázraků zaměstnává šikovné kolegy, pro které jsou ruce oči i pracovní nástroj.
 
Projekt Blind Friendly Web testuje a pomáhá budovat přístupnost na webových stránkách a aplikacích. Smyslem přístupnosti je zmenšovat či úplně odstraňovat překážky, na které může uživatel narážet při používání webových stránek, dokumentů a aplikací. Přístupnost se netýká pouze uživatelů se zrakovým nebo jiným zdravotním handicapem. Pravdou je, že úpravy, vedoucí k lepší přístupnosti pro uživatele se zdravotním handicapem, mají mnohem širší dopad.
 
Tiskneme v Braillově bodovém písmu na speciální papír, provádíme také reliéfní hmatové tisky. Více informací a ceník naleznete na samostatné stránce (viz odkaz).
 
Cílem exkurzí je seznámit cílovou skupinu s problematikou osob se zrakovým postižením a vytvořit povědomí o reálných možnostech těchto lidí. Odbourávat předsudky a stereotypy, které populace vůči lidem s postižením často má. Exkurze pořádáme pro školy, firmy i širokou veřejnost.
 
Půjčovna pomůcek nabízí kompenzační pomůcky pro osoby se zrakovým postiženým. Vybavení půjčovny je prioritně určeno osobám se zrakovým postižením, ale může jej využít i široká veřejnost pro prezentační aktivity (prezentace ve školách, ve zdravotnických zařízeních apod.). Více informací a ceník půjčovného najdete na samostatné stránce (viz odkaz).