Sociální služby poskytované do roku 2022

Tyto služby jsme poskytovali do 31.12.2022

Vývoj sociálních služeb od vzniku Zákona o sociálních službách v naší organizaci.

Poskytování sociálních služeb pro potřebné se od roku 2007 řídí Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a Vyhláškou 505/2006 Sb.

V roce 2007 bylo tedy nutné námi poskytované služby osobám se zrakovým postižením, které kontinuálně poskytujeme od začátku existence naší organizace (2001) a které jsme převzali od našeho zakladatele (SONS), přizpůsobit zejména administativně a procesně tehdy novému zákonu.

Tradice některých služeb pro osoby se zrakovým postižením sahá až do samotných počátků vzniku novodobých služeb pro potřebné v první polovině 90 let 20. stolení, které se po roce 1989 začaly utvářet. V Brně to byla poradenská pomoc s nejrůznějšími sociálními dávkami, pomoc s vyřizováním nejrůznějších osobních záležitostí, doprovázení, pomoc se získáním kompenzačních pomůcek a s jejich používáním a v neposlední řadě pomoc se zvyšováním dovedností osob se zrakovým postižením vedoucí k vyšší samostatnosti a soběstačnosti včetně podpory pracovního úplatnění a účelně využívaného volného času.

Samotný zákon sice vnesl do poskytování sociálních služeb určitý řád a proces, nicméně praktické zavádění procesů do sociálních služeb bylo hodně komplikované, jak uvádí náš předhled vývoje registrací našich služeb a s tím značné navýšení administrativy. Přitom se jedná o stále stejný rozsah činnosti vedoucí k uspokojení potřeb osob se zrakovým postižením.

2007

17 registrovaných služeb (pro každé místo poskytování byla nutná samostatná registrace)

druh služby § Brno Břeclav Vyškov Znojmo M. Krumlov
poradenství 37 58 56 220 19 994 53 55 344 52 34 716 47 39 138 37
asistence 42 70 533 08 11 695 46 59 123 04 87 520 24 86 162 49
aktivizace 66 51 337 74 42 158 22 65 908 84 29 179 48 16 685 23
rehabilitace *) 70 22 083 96        
terapeut. dílna 67 11 030 16 - - - -

*) rehabilitace s celokrajskou působností

2008

16 registrovaných služeb (registrace aktivizace v M. Krumlově samostatně zrušena). Služba nadále poskytována pod registrací ve Znojmě.

druh služby § Brno Břeclav Vyškov Znojmo M. Krumlov
poradenství 37 58 56 220 19 994 53 55 344 52 34 716 47 39 138 37
asistence 42 70 533 08 11 695 46 59 123 04 87 520 24 86 162 49
aktivizace 66 51 337 74 42 158 22 65 908 84 29 179 48  
rehabilitace *) 70 22 083 96        
terapeut. dílna 67 11 030 16 - - - -

*) rehabilitace s celokrajskou působností

2009

12 registrovaných služeb (sloučeno 5 registrací asistence pod jedinou s 5 pracovišti)

druh služby § Brno Břeclav Vyškov Znojmo M. Krumlov
poradenství 37 58 56 220 19 994 53 55 344 52 34 716 47 39 138 37
asistence 42 70 533 08        
aktivizace 66 51 337 74 42 158 22 65 908 84 29 179 48  
rehabilitace *) 70 22 083 96        
terapeut. dílna 67 11 030 16 - - - -

*) rehabilitace s celokrajskou působností

2012

8 registrovaných služeb  (sloučeno 5 registrací poradenství pod jedinou s 5 pracovišti)

druh služby § Brno Břeclav Vyškov Znojmo M. Krumlov
poradenství 37 58 56 220        
asistence 42 70 533 08        
aktivizace 66 51 337 74 42 158 22 65 908 84 29 179 48  
rehabilitace *) 70 22 083 96        
terapeut. dílna 67 11 030 16 - - - -

*) rehabilitace s celokrajskou působností

2017

5 registrovaných služeb  (sloučeno 4 registrace aktivizace pro 5 pracovišť pod jedinou)

druh služby § Brno Břeclav Vyškov Znojmo M. Krumlov
poradenství 37 58 56 220        
asistence 42 70 533 08        
aktivizace 66 51 337 74        
rehabilitace *) 70 22 083 96        
terapeut. dílna 67 11 030 16 - - - -

*) rehabilitace s celokrajskou působností

2018

zrušení pracoviště Vyškov, Vyškovsko obsluhujeme z Brna.

druh služby § Brno Břeclav Znojmo M. Krumlov
poradenství 37 58 56 220      
asistence 42 70 533 08      
aktivizace 66 51 337 74      
rehabilitace *) 70 22 083 96      
terapeut. dílna 67 11 030 16 - - -

*) rehabilitace s celokrajskou působností

2023

- zůstávají 3 registrované služby, zajišťující celé spektrum služeb, které od roku 2001 klientům nabízíme.
- nová rehabilitace: „sloučení“ rehabilitace, aktivizace, poradenství a z části asistence
- asistence rozdělena do rehabilitace a do průvodcovských a předčitatelských služeb
- zrušení pracoviště Moravský Krumlov, Moravský Krumlov obsluhujeme ze Znojma.

druh služby § Brno Břeclav Znojmo
prův. a předčit. služba 42 70 533 08 - -
nová rehabilitace *) 70 22 083 96    
terapeut. dílna 67 11 030 16 - -

Vyškovsko obsluhujeme z Brna, Moravský Krumlov obsluhujeme ze Znojma.

*) nová rehabilitace - celokrajská působnost

Proč bylo možné služby slučovat?

1. v rámci daného druhu služeb se měnila jen místní působnost služeb

2. sloučení více druhů služeb do jedné

Jedním z velkých neduhů Zákona o sociálních službách je velké množství definovaných druhů služeb, které jsou si v mnoha ohledech velmi podobné. Je jich celkem 34.
Zákon definuje 13 základních činností. Každému z druhů služeb zákon určí, které základní činnosti musí poskytovat.
V mnoha službách se tak základní činnosti opakují a tak stejnou konkrétní pomoc lze poskytovat v rámci více druhů služeb.
Celé to ještě komplikuje prováděcí vyhláška (č. 505/2006), která detailněji popisuje úkony základních činností jednotlivých druhů služeb tak, že úkony téže základní činnosti jsou pro některé služby popsány odlišně.

3. Zákon sice připouští vznik tzv. integrovaných center, složených z více druhů sociálních služeb, ale formálně taková centra neexistují, protože registrace a financování se řídí pouze danými druhy služeb definovaných v Zákoně o sociálních službách.