Finanční pomoc

Transparentní účet

Slouží veřejné sbírce Rekonstrukce, provoz a vybavení Domu služeb pro nevidomé.

Váš dar po zaslání na transparentní účet 703 703 703 6 /2010 je zveřejněn.

Finanční prostředky z této sbírky slouží na výstavbu, provoz a vybavení Domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky. V případě, že nám chcete přispět na stavbu a vybavení nového centra, rádi Váš dar přijmeme právě na tomto účtu.

Můžete také v mobilní aplikaci Vašeho internetového bankovnictví načíst tento QR kód:

QR kód pro platbu na transparentní účet


Dar na konkrétní činnost

Pokud zašlete peněžní dar na účet 703 777 377 / 2010 (Fio banka), zůstanete v anonymitě.

I malý dar může znamenat velkou pomoc. Pro nás a naše klienty znamená zejména lepší služby, kvalitnější vybavení, příjemnější a zdravější prostředí. Svou troškou můžete přispět načtením QR kódu níže.

Uvedením účelu daru v kolonce "zpráva pro příjemce" při zadání platby můžete snadno ovlivnit, na jakou činnost přispíváte, viz účel daru. Pokud neuvedete žádný účel čerpání daru, použijeme finanční dar dle vlastního uvážení tam, kde chybí finanční prostředky nejvíce.

qr kód - finanční dar

Účel daru při platbě na účet 703 777 377 / 2010

Správné směřování Vašeho daru ovlivníte uvedením hesla v kolonce "zpráva pro příjemce".

 • DAR-DÍLNA: nakoupíme např. materiál pro chráněnou dílnu, ve které pracují nevidomí a slabozrací zaměstnanci a pro dílnu sociálně terapeutickou, kde tvoří naši klienti
 • DAR-POMŮCKY: dofinancujeme např. nákup některých z kompenzačních pomůcek pro nevidomé a slabozraké určených k nácviku, zkoušení, případně ke krátkodobé zápůjčce
 • DAR-ASISTENCE: pomůžete financovat asistenční službu nevidomým, která zajišťuje doprovody klientů, předčitatelskou službu, výpomoc v domácnosti
 • DAR-PORADNY: pomůžete financovat poradenskou službu zrakově postiženým
 • DAR-AKTIVIZACE: pomůžete financovat aktivizační služby zrakově postiženým (přednášky, exkurze, edukační výlety a vycházky, sportovní aktivity na míru osobám se zrakovým postižením)
 • DAR-REHABILITACE: pomůžete financovat sociální rehabilitaci zrakově postižených (kurzy komunikace, etikety, tance, sebeprezentace, vaření, práce s počítačem, telefonem a internetem aj.)
 • DAR-PRÁCE: pomůžete financovat služby podpory pracovního uplatnění zrakově postiženým, které obnáší poradenství, diagnostiku dovedností a schopností, vzdělávací programy, pomoc při hledání pracovního místa, pracovní asistenci, pracovní rehabilitaci, pomoc s úpravou pracoviště, pomoc s udržením pracovního místa a další
 • DAR-PŘÍSTUPNOST: pomůžete financovat projekt BlindFriendly Web, který řeší téma přístupnosti webových stránek a aplikací nejen pro zrakově postižené
 • DAR-CHALOUPKA: pomůžete financovat vydávání časopisu pro zrakově postižené Chaloupka, který vychází ve zvětšeném písmu pro slabozraké, ve slepeckém písmu nebo jako zvuková nahrávka pro nevidomé, časopis rozesíláme také prostřednictvím internetu. Výroba časopisu v těchto speciálních variantách je poměrně nákladná, např. jeden výtisk ve zvětšeném písmu pro slabozraké jen na materiálu má náklady 80 Kč. Časopis má cca 400 respondentů, kteří časopis dostávají zdarma.
 • DAR-BŘECLAV: pomůžete financovat sociální služby v regionálním středisku Břeclav
 • DAR-ZNOJMO: pomůžete financovat sociální služby v regionálním středisku Znojmo
 • DAR-M.KRUMLOV: pomůžete financovat sociální služby v regionálním středisku Moravský Krumlov

U finančního daru nad 1.000 Kč s Vámi v případě potřeby rádi sepíšeme darovací smlouvu nebo vystavíme potvrzení o přijetí daru. Pokud darovací smlouvu nebo potvrzení o přijetí daru potřebujete či přivítáte, napište si o její zaslání na email vedeni@tyflocentrumbrno.cz.

Náš Koš přání

Pokud preferujete dar na konkrétní věc, můžete nám pořídit něco z našeho Koše přání.